Bảo đảm dân chủ, công bằng, công khai trong tuyển quân năm 2021

(PLVN) - Ngày 26/11, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ký ban hành Chỉ thị số 17/CT-UBND về việc tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2021.

Hà Nội thống nhất chỉ đạo công tác tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và tham gia Công an nhân dân đúng quy định, bảo đảm chỉ tiêu được giao. Ảnh: VTV

Hà Nội thống nhất chỉ đạo công tác tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và tham gia Công an nhân dân đúng quy định, bảo đảm chỉ tiêu được giao. Ảnh: VTV

Theo đó, Chủ tịch UBND TP yêu cầu các sở, ban, ngành phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, động viên bằng nhiều biện pháp phù hợp, hình thức phong phú, đa dạng để cổ vũ, khích lệ, động viên thanh niên hăng hái nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Cùng với đó, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, phát huy vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong quá trình thực hiện; kiện toàn hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp bảo đảm đúng, đủ số lượng theo quy định và tổ chức hoạt động có hiệu quả…

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội (Cơ quan thường trực Hội đồng Nghĩa vụ quân sự TP) phối hợp với Công an TP Hà Nội và các cơ quan liên quan hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ; tổ chức hiệp đồng và giải quyết các vấn đề cụ thể về tuyển chọn và giao, nhận công dân nhập ngũ với các đơn vị nhận quân thuộc thẩm quyền của TP.

Công an TP Hà Nội phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội thống nhất chỉ đạo công tác tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân đúng quy định, bảo đảm chỉ tiêu được giao...

UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể địa phương chủ động xây dựng kế hoạch, hướng dẫn cơ sở thực hiện đúng các bước trong quy trình tuyển quân, đúng Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Công an nhân dân, bảo đảm dân chủ, công bằng, công khai, hoàn thành chỉ tiêu được giao, đạt hiệu quả, chất lượng cao; tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2021 bảo đảm trang trọng, nhanh gọn, an toàn, tiết kiệm...

Năm 2021, TP Hà Nội được giao tuyển chọn và gọi 3.500 công dân nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự và hơn 1.000 công dân nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân.
Việc rà soát công dân trong độ tuổi nhập ngũ được thực hiện xong trước ngày 30/10/2020. Hiện đang tổ chức sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự (hoàn thành trước ngày 30/11/2020). Việc khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự được tổ chức từ ngày 15- 27/12/2020.
Hội đồng Nghĩa vụ quân sự TP Hà Nội cho biết, TP sẽ hiệp đồng với các đơn vị nhận quân dự kiến trước ngày 30/12/2020; cấp huyện hiệp đồng với các đơn vị nhận quân xong trước ngày 5/1/2021. Thời gian giao quân dự kiến diễn ra ngày 27/2/2021…
Cùng chuyên mục

Đọc thêm