Báo Pháp luật Việt Nam ngày càng khẳng định uy tín trong quân đội

(PLO) - Báo Pháp luật Việt Nam là 1 trong 11 loại báo, tạp chí được cấp đến các đại đội, đồn biên phòng, phi đội không quân vận tải, trực thăng, tuần thám, ngành của tàu cấp 1; đội thuộc các kho, xưởng, trung tâm và tương đương; tài biên chế trên 30 người; Đội sản xuất thuộc các đoàn kinh tế- quốc phòng.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Bộ Quốc phòng (BQP) vừa ban hành Thông tư số 104/2914/TT- BQP quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn đời sống văn hóa tinh thần trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Ngoài việc quy định về chế độ, định mức trang bị, vật tư công tác đảng, công tác chính trị; Chế độ, tiêu chuẩn hoạt động văn hóa văn nghệ, câu lạc bộ…thì Thông tư còn cơ quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn về sách, báo, tạp chí. 

Đặc biệt, báo Pháp luật Việt Nam còn là 1 trong 6 loại báo, tạp chí được cấp cho thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, Thủ trưởng Tổng Cục Chính trị và thủ trưởng các tổng cục; Thủ trưởng Bộ Tư lệnh (BTL) quân khu, quân chủng, quân đoàn, binh chủng, BTL Bộ đội biên phòng, BTL Thủ đô Hà Nội, BTL Cảnh sát biển; Giám đốc, Chính ủy, Phó Chính ủy, Phó Giám đốc học viện; Hiệu trưởng, Chính ủy, Phó Chính ủy, Phó hiệu trưởng các trường sỹ quan trực thuộc BQP… 

Trong các loại hình tổ chức, biên chế vận dụng thì các phòng, ban trực thuộc, phân xưởng, đội sản xuất của các doanh nghiệp trong quân đội tự bảo đảm kinh phí mua 4 loại báo, trong đó có Báo Pháp luật Việt Nam. Ngoài ra thì báo Pháp luật Việt Nam còn được cấp cho các Phòng Hồ Chí Minh, thư viện trung đoàn, lữ đoàn, hải đoàn, đoàn an dưỡng, kho, xưởng, trung tâm, đoàn, viện, đoàn kinh tế- quốc phòng…

Ngoài những nội dung trên thì Thông tư còn xác định trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc đảm bảo thực hiện chế độ, định mức đúng theo quy định.

Thông tư 104 nêu trên sẽ có hiệu lực vào ngày 29/9 tới đây, thay thế Thông tư số 24/2009/TT- BQP trước đây.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm