Bí thư Điện Biên chỉ đạo công tác nội chính, phòng chống tham nhũng 6 tháng cuối năm

(PLVN) - Ngày 30/6, tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị giao ban công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm 2020.

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đánh giá cao những kết quả trong công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp mà các cơ quan, đơn vị triển khai, thực hiện trong 6 tháng đầu năm. Đồng thời chỉ ra một số hạn chế cần khắc phục trong công tác này. 

Thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo các đơn vị, cơ quan nội chính cần tiếp tục chủ động, tích cực tham mưu, tổ chức thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Trong đó quán triệt các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, quy định của Trung ương, của tỉnh liên quan đến công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp.

Các lực lượng chức năng cần nắm chắc địa bàn, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, giải quyết các vấn đề an ninh biên giới theo quy định; tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các cơ quan, từ công tác nắm bắt, trao đổi thông tin đến điều tra, truy tố, xét xử.

Bí thư Điện Biên chỉ đạo công tác nội chính, phòng chống tham nhũng 6 tháng cuối năm ảnh 1
Đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Mai Phương 

Theo báo cáo đánh giá, 6 tháng đầu năm cấp ủy các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng – an ninh, giữ vững an ninh quốc gia, chủ quyền biên giới lãnh thổ, bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu, sự kiện chính trị, kinh tế - xã hội; tiếp tục đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả hoạt động lập “Nhà nước Mông”, tuyên truyền đạo trái pháp luật.

Thực hiện tốt việc phối hợp giữa các lực lượng trong công tác phòng, chống dịch bệnh covid – 19. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí đạt được kết quả tích cực; kịp thời phát hiện, xử lý một số vụ việc tham nhũng xảy ra trên địa bàn.

Tổ chức bộ máy các cơ quan tư pháp tiếp tục được củng cố, kiện toàn; việc đầu tư cơ sở vật chất cho hoạt động của các cơ quan tư pháp từ nguồn ngân sách địa phương được quan tâm, góp phần phục vụ có hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

Hội nghị thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm như: Cấp ủy các cấp tiếp tục lãnh đạo thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của tỉnh về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp; các cơ quan nội chính chủ động phối hợp nắm chắc tình hình an ninh biên giới, an ninh nội địa, nội bộ; duy trì, thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu ở các cấp.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm