Bình Định: Nâng cao tỷ lệ thu hồi tiền, tài sản cho nhà nước

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Mới đây, Cục Thi hành án dân sự tỉnh (THADS) đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả công tác THADS 3 tháng đầu năm 2022, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện trong Quý II năm 2022.

Bình Định: Nâng cao tỷ lệ thu hồi tiền, tài sản cho nhà nước

Trong 3 tháng đầu năm 2022, các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh đã chủ động bám sát kế hoạch công tác của Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã ban hành kế hoạch và tổ chức triển khai, thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, tập trung các giải pháp sát với yêu cầu công việc, bước đầu đã đạt được những kết quả tích cực.

Kết quả công tác THADS: Tổng số phải thi hành là: 5.414 việc, trong đó: số có điều kiện thi hành là 3.467 việc (chiếm 64,04%) và số chưa có điều kiện là: 1.947 việc (chiếm 35,96%). Trong số có điều kiện, đã thi hành xong 1.236 việc, đạt tỷ lệ 35,65%. Về tiền: tổng số phải thi hành là: 1.907.658.332.000đồng, trong đó: số có điều kiện thi hành là 669.537.450.000đồng (chiếm 35,10%) và số chưa có điều kiện là: 1.238.120.882.000 đồng (chiếm 64,90%). Trong số có điều kiện, đã thi hành xong: 53.531.337.000 đồng, đạt tỷ lệ 8,00%, tăng 11.667.780.000 đồng (tăng 27,90%) và tăng 3,23% về tỷ lệ so với cùng kỳ năm 2021.

Các cơ quan THADS trong tỉnh tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Luật tố tụng hành chính; Nghị định số 71/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ; Quy trình theo dõi Thi hành án hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 1130/QĐ-TCTHADS ngày 16/10/2018 của Tổng cục THADS. Trong Quý I năm 2022, toàn tỉnh đã thụ lý và theo dõi thi hành 12 việc, hiện các cơ quan Thi hành án tiếp tục làm việc và yêu cầu người phải thi hành án thực hiện đúng theo bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính.

Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã ra Quyết định ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác THADS năm 2022. Theo đó, Cục THADS tỉnh sẽ kiểm tra toàn diện đối với 04 đơn vị, thời gian thực hiện Quý II năm 2022. Đối với các đơn vị không thuộc diện kiểm tra toàn diện Cục sẽ tổ chức kiểm tra các chuyên đề phù hợp với yêu cầu công tác theo kế hoạch đã ban hành. Bên cạnh đó, chỉ đạo các đơn vị thực hiện việc tự kiểm tra, báo cáo kết quả về Cục Thi hành án dân sự tỉnh để theo dõi, chỉ đạo.

Các cơ quan THADS tỉnh đã tiếp nhận 14 đơn thư khiếu nại, tố cáo, trong đó: có 02 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết, 12 đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết đã chuyển đơn đến cơ quan có thẩm quyền để giải quyết. Trong số đơn thuộc thẩm quyền đã giải quyết xong 02/02 đơn, đạt tỷ lệ 100%.

Công tác phối hợp, nhất là Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự giữa cơ quan THADS với các cơ quan như: Tòa án, Kiểm sát, Công an, Trại giam Kim sơn, Ngân hàng, Sở Tài nguyên - Môi trường, Bảo hiểm xã hội tiếp tục quan tâm thực hiện, góp phần giải quyết nhiều vụ việc phức tạp, khó thi hành, nâng cao hiệu quả hơn nữa trong công tác THADS của tỉnh. Công tác tổ chức cán bộ tiếp tục được quan tâm, kiện toàn

Quý I năm 2022, Cục THADS sẽ chỉ đạo ra các Quyết định thi hành án đúng quy định của pháp luật 100% đối với các bản án, quyết định về dân sự đã có hiệu lực. Bảo đảm việc phân loại án có điều kiện thi hành và chưa có điều kiện thi hành chính xác, đúng pháp luật. Kịp thời đăng tải thông tin về các trường hợp chưa có điều kiện thi hành trên trang thông tin điện tử về THADS; theo dõi, xác minh định kỳ các vụ việc chưa có điều kiện thi hành theo đúng quy định của pháp luật.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các nhóm chỉ tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch công tác đã đề ra, đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng. Tập trung tổ chức thi hành án dân sự, nhất là án có điều kiện thi hành, có kế hoạch giải quyết xong từng loại việc, đảm bảo sơ kết công tác 6 tháng phải đạt các mức chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án đã đề ra. Tăng cường công tác kiểm tra, tự kiểm tra, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, khắc phục có hiệu quả, thực chất những tồn tại, hạn chế, tình trạng vi phạm pháp luật, nhất là các vi phạm về trình tự, thủ tục thi hành án.

Tập trung, quyết liệt thi hành các vụ việc tham nhũng, kinh tế; nâng cao tỷ lệ thu hồi tiền, tài sản cho nhà nước. Tập trung tháo gỡ những khó khăn, giải quyết dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành, các vụ án lớn, phức tạp, các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng, vụ việc có giá trị thi hành lớn liên quan đến thu hồi tài sản cho nhà nước tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Xuân Hồng, Cục trưởng đã trao cờ thi đua của UBND tỉnh cho Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Hoài Nhơn đã có thành tích xuất sắc trong năm 2021.

Cùng chuyên mục
Ảnh minh họa

Sơn La: Doanh nghiệp cần chủ động hơn trong tiếp cận pháp lý

(PLVN) -  Theo Sở Tư pháp tỉnh Sơn La, một trong những yếu tố ảnh hưởng đến kết quả hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn đến từ việc bản thân doanh nghiệp chưa có sự phối hợp đề xuất, kiến nghị những nội dung cụ thể cần hỗ trợ gắn với đặc thù, yêu cầu, lĩnh vực kinh doanh.

Đọc thêm