Bình Định: Rà soát, xử lý dứt điểm án có điều kiện thi hành

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -Chỉ còn chưa đầy 1 tháng là kết thúc năm công tác 2021, Cục THADS tỉnh Bình Định cho biết các cơ quan THADS trên địa bàn sẽ tập trung rà soát, xử lý đúng quy định các vụ việc đang tổ chức thi hành.

Cùng đó, huy động mọi nguồn lực và thực hiện mọi giải pháp để phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, đảm bảo với điều kiện, tình hình dịch bệnh. Trong đó, tập trung rà soát các vụ việc thi hành án có điều kiện để chỉ đạo Chấp hành viên, công chức xử lý dứt điểm; củng cố hồ sơ, căn cứ pháp lý để xử lý việc thi hành án theo đúng quy định của pháp luật, nhất là các vụ việc không có điều kiện thi hành. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành và công tác chuyên môn trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 để giải quyết tốt các công việc. Thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; duy trì và thực hiện tốt việc ban hành văn bản điện tử; triệt để ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý, chỉ đạo, điều hành thông suốt, hiệu quả từ Cục đến Chi cục.

Cùng với đó, tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19; thủ trưởng đơn vị thường xuyên theo dõi, quản lý việc đi lại, tiếp xúc của công chức, người lao động khi ra ngoài trụ sở cơ quan; tranh thủ, phối hợp với cơ quan có thẩm quyền đề nghị được tiêm đầy đủ vắc xin Covid-19 cho toàn thể công chức, người lao động để an tâm thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian đến. Thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, kiểm soát công tác phòng chống dịch; chuẩn bị ứng phó và thực hiện tốt phương án, kịch bản phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại các đơn vị trong mọi tình huống.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm