Bình Định xây dựng cơ chế để người dân phản ánh các hành vi làm ảnh hưởng đến công trình xây dựng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Người đứng đầu chính quyền tỉnh Bình Định giao Ban Quản lý Dự án giao thông tỉnh xây dựng cơ chế phối hợp phù hợp, hiệu quả để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể, người dân, các cơ quan thông tin đại chúng tham gia giám sát, kịp thời phát hiện, phản ánh các hành vi làm ảnh hưởng đến chất lượng, an toàn công trình.
Tòa nhà chính Trung tâm Khám phá khoa học và đổi mới sáng tạo tỉnh Bình Định sau thời gian ngắn đưa vào sử dụng đã có nhiều hư hỏng (ảnh chụp tháng 5/2023).
Tòa nhà chính Trung tâm Khám phá khoa học và đổi mới sáng tạo tỉnh Bình Định sau thời gian ngắn đưa vào sử dụng đã có nhiều hư hỏng (ảnh chụp tháng 5/2023).

UBND tỉnh Bình Định vừa ban hành văn bản số 7976/UBND-KT yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường công tác quản lý dự án, quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Thời gian qua, công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định được lãnh đạo tỉnh hết sức quan tâm, chỉ đạo. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế.

Cụ thể, các cơ quan, đơn vị, địa phương chưa kịp thời quán triệt, triển khai đầy đủ các nhiệm vụ, giải pháp theo chỉ đạo của UBND tỉnh; một số sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư thiếu tính chủ động, chưa kịp thời đôn đốc, nhắc nhở, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ liên quan đến công tác quản lý dự án, quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Bên cạnh đó, công tác tổ chức đấu thầu vẫn còn tồn tại, hạn chế; công tác xử lý, khắc phục đối với các hư hỏng công trình chưa kịp thời; vẫn còn tình trạng một số công trình nhanh hư hỏng, xuống cấp, đặc biệt là một số công trình giao thông được đưa vào khai thác, sử dụng trong thời gian vừa qua.

Để tăng cường công tác quản lý dự án, quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, các chủ đầu tư khẩn trương quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời các nội dung mà Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo.

Người đứng đầu của các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư chịu hoàn toàn trách nhiệm trước quy định pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh nếu không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ, kịp thời, để xảy ra sai phạm, không đảm bảo chất lượng công trình xây dựng theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định giao Sở Xây dựng tăng cường công tác quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh; xây dựng kế hoạch và tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác quản lý dự án, quản lý chất lượng công trình xây dựng của các chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh; kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm (nếu có) về công tác quản lý dự án, quản lý chất lượng công trình theo quy định.

Người đứng đầu chính quyền tỉnh Bình Định giao Ban Quản lý Dự án giao thông tỉnh xây dựng cơ chế phối hợp phù hợp, hiệu quả để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể, người dân, các cơ quan thông tin đại chúng tham gia giám sát, kịp thời phát hiện, phản ánh các hành vi làm ảnh hưởng đến chất lượng, an toàn công trình.

Ban Quản lý Dự án giao thông tỉnh phải tăng cường công tác quản lý, kiểm soát chặt chẽ chất lượng và tiến độ thi công trong suốt quá trình thi công xây dựng công trình; kiên quyết xử lý các nhà thầu vi phạm hợp đồng, không đáp ứng chất lượng, tiến độ theo quy định.

Đọc thêm