Bình Thuận chi hơn 450 tỉ đồng hỗ trợ các đối tượng chịu ảnh hưởng của Covid-19

(PLVN) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Hai vừa ký quyết định duyệt xuất chi 450.433.650.000 đồng để hỗ trợ cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nhằm chia sẻ khó khăn, bảo đảm cuộc sống của nhân dân, người lao động, góp phần ổn định xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Nguyễn Ngọc Hai vừa ký quyết định chi hỗ trợ các đối tượng chịu ảnh hưởng của Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Nguyễn Ngọc Hai vừa ký quyết định chi hỗ trợ các đối tượng chịu ảnh hưởng của Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Số tiền này được tạm cấp cho ngân sách các huyện, thị xã, thành phố, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội để thực hiện chính sách hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng chính sách đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng và đối tượng bảo trợ xã hội, hộ kinh doanh cá thể có doanh thu dưới 100 triệu đồng/năm tạm ngừng hoạt động kinh doanh và người lao động ngừng việc, mất việc do dịch Covid-19

Nguồn kinh phí sẽ sử dụng nguồn cải cách tiền lương của ngân sách địa phương để chi trả các chính sách an sinh xã hội do Trung ương ban hành theo Thông tư số 88/2019/TT-BTC ngày 24/12/2019 của Bộ Tài chính về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020. 

Sau khi có số liệu quyết toán thực chi, Sở Tài chính phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Tài chính để cấp kinh phí cho địa phương. Sau khi ngân sách Trung ương cấp hỗ trợ cho ngân sách tỉnh, Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh nguồn kinh phí cho phù hợp. 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính thực hiện cấp kinh phí để chi trả cho các đối tượng. Cụ thể, tạm cấp 70% kinh phí hỗ trợ đối với: Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 01 tháng trở lên; người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm; hộ kinh doanh cá thể có doanh thu kê khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm.

Sau khi có số báo cáo kết quả thực hiện của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; Sở Tài chính tiếp tục cấp kinh phí còn lại để cơ quan, địa phương thực hiện chi trả. 

Cấp 100% kinh phí hỗ trợ đối với: Đối tượng là người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp hàng tháng; hộ nghèo, hộ cận nghèo. 

Bình Thuận chi hơn 450 tỉ đồng hỗ trợ các đối tượng chịu ảnh hưởng của Covid-19 ảnh 1
 Người dân được hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch Covid-19 

Đồng thời giao UBND các huyện, thị xã, thành phố, căn cứ hướng dẫn của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chỉ đạo Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn khẩn trương thực hiện việc chi hỗ trợ cho các đối tượng được hưởng đảm bảo kịp thời, công khai, minh bạch đúng đối tượng, không để lợi dụng, trục lợi chính sách. 

Cùng chuyên mục

Đọc thêm