Bộ Quốc phòng: Họp xét, đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân

(PLVN) - Ngày 4/4, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (TĐ-KT) Bộ Quốc phòng đã tổ chức phiên họp xét, đề nghị phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân thời kỳ kháng chiến. 

Toàn cảnh phiên họp

Toàn cảnh phiên họp

Chủ trì phiên họp, Đại tướng Lương Cường - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (TCCT), Chủ tịch Hội đồng TĐ-KT Bộ Quốc phòng đánh giá cao hoạt động của Cơ quan Thường trực Hội đồng TĐ-KT Bộ Quốc phòng và Hội đồng TĐ-KT các cơ quan, đơn vị.

Đại tướng Lương Cường khẳng định, phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân thời kỳ kháng chiến là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước đã được triển khai và thực hiện trong nhiều năm và nhiều đợt khác nhau. 

Từ năm 2008 đến nay, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã có nhiều văn bản chỉ đạo việc tiếp tục rà soát, phát hiện các tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc và thành tích hết sức đặc biệt xuất sắc trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ để xét, đề nghị Nhà nước phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân. 

Thực hiện các văn bản của Ban Bí thư Trung ương Đảng, thời gian qua, Bộ Quốc phòng đã phối hợp với Ban TĐ-KT Trung ương hướng dẫn các ban, bộ, ngành, địa phương, đoàn thể Trung ương và các cơ quan, đơn vị trong toàn quân rà soát, xem xét, lập hồ sơ đề nghị phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân đối với nhiều tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong kháng chiến đúng thủ tục, quy định.

Đại tướng Lương Cường yêu cầu, Hội đồng TĐ-KT Bộ Quốc phòng và các đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc các văn bản của Ban Bí thư Trung ương Đảng về phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân; chủ động rà soát, phát hiện các tập thể, cá nhân có thành tích hết sức đặc biệt xuất sắc để xét, đề nghị Nhà nước phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân thời kỳ kháng chiến.

Tại cuộc họp, Hội đồng TĐ-KT Bộ Quốc phòng đã bỏ phiếu tín nhiệm các tập thể, cá nhân được các đơn vị đề nghị phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân. 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm