Bộ trưởng Lê Thành Long làm việc với Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận.

(PLVN) - Sáng ngày 10/5, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Lê Thành Long dẫn đầu đoàn công tác Bộ Tư pháp có buổi làm việc với Sở Tư pháp Ninh Thuận.
Bộ trưởng Lê Thành Long làm việc với Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận.

Tại buổi làm việc, ông Trần Văn Hiếu, Giám đốc Sở Tư pháp Ninh Thuận đã báo cáo tới Đoàn công tác về một số kết quả nổi bật của đơn vị, địa phương.

Theo đó, trong năm 2022 và những tháng đầu năm 2023, Sở Tư pháp đã tiến hành tham mưu UBND tỉnh ban hành 141 văn bản quy phạm pháp luật, tăng 20 văn bản so với cùng kỳ, góp phần phục vụ điều hành phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương.

Tập trung thực hiện công tác thẩm định đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, chú trọng nâng cao chất lượng, đảm bảo tiến độ theo quy định. Đồng thời, công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL cũng được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, kịp thời phát hiện và quyết liệt trong kiến nghị xử lý các văn bản có nội dung sai sót.

Bộ trưởng Lê Thành Long làm việc với Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận.  ảnh 1

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Như Thừa

Ngoài ra, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cũng được đơn vị thường xuyên, liên tục đổi mới để kịp thời bám sát yêu cầu thực tiễn, ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với bối cảnh chung. Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận cũng đã tổ chức được 10.307 buổi tuyên truyền, phổ biến với 499.434 người tham dự và 11 cuộc thi, hội thi với 838 người tham gia; thực hiện ứng dụng phần mềm đăng ký và quản lý hộ tịch trong đăng ký và quản lý hộ tịch với 14.215 trường hợp (tăng 16% so với cùng kỳ); Tiếp nhận giải quyết cấp 5.376 Phiếu LLTP (tăng 56% so với cùng kỳ); các tổ chức giám định tư pháp đã thực hiện 711 vụ việc theo yêu cầu của cơ quan tố tụng. Đặc biệt, trong năm 2022 và những tháng đầu năm 2023, đơn vị cũng đã tham mưu ban hành nhiều Kế hoạch thực hiện công tác quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính cũng như theo dõi thi hành pháp luật; thành lập Đoàn kiểm tra tổ chức thi hành các Quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Qua kiểm tra, đã tham mưu ban hành Văn bản chỉ đạo việc tổ chức thi hành các Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi làm việc, ông Trần Văn Hiếu cũng đã chỉ ra những khó khăn vướng mắc mà đơn vị còn gặp phải trong quá trình thực hiện nhiệm vụ như: Một số quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động công chứng chưa cụ thể, chưa phù hợp với thực tiễn phát triển hoạt động công chứng; một số quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động đấu giá tài sản còn chồng chéo, mâu thuẫn; cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động giám định ở các tổ chức giám định còn thiếu, chưa thực sự đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; đường truyền kết nối giữa Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch với hệ thống cấp số định danh cá nhân của Bộ Công an còn chậm...

Được biết trong năm 2022, Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận đã nhận được Cờ thi đua của Bộ Tư pháp cùng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Bộ trưởng Lê Thành Long làm việc với Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận.  ảnh 2

Ông Trần Văn Hiếu - Giám đốc Sở Tư pháp Ninh Thuận báo cáo với Đoàn công tác về một số kết quả của địa phương. Ảnh: Như Thừa

Sau khi lắng nghe phản ánh từ địa phương, các thành viên trong Đoàn công tác Bộ Tư pháp đã trao đổi, chia sẻ về nghiệp vụ, nêu lên một số tồn tại cũng như giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác tư pháp trên địa bàn Ninh Thuận.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long ghi nhận những kết quả đạt được của ngành Tư pháp Ninh Thuận, đồng thời chia sẻ những khó khăn, thách thức với công tác Tư pháp nói chung và của tỉnh Ninh Thuận nói riêng.

Theo Bộ trưởng Lê Thành Long cho biết, Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận đã cơ bản bám sát nhiệm vụ trọng tâm của Bộ, ngành và địa phương để thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Qua đây, Bộ trưởng Lê Thành Long cũng lưu ý ngành Tư pháp Ninh Thuận cần nâng cao hơn nữa hiệu quả trong hoạt động lãnh đạo và chỉ đạo điều hành; phát huy tốt công tác phối hợp với các sở, ngành, địa phương.

Cùng với đó là tăng cường hiệu quả thanh tra, kiểm tra theo thẩm quyền; phát huy hiệu quả các công cụ của bộ, ngành Tư pháp trong một số lĩnh vực như XLVPHC, kiểm tra các tổ chức hành nghề luật; chú ý sau khi ban hành kết luận kiểm tra, thanh tra cần đôn đốc thực hiện.

Đối với các kiến nghị, đề xuất của địa phương, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ghi nhận và cho biết sẽ chỉ đạo giải quyết trong thẩm quyền.

Bộ trưởng Lê Thành Long làm việc với Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận.  ảnh 3

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: Như Thừa

Tiếp thu các chỉ đạo của Bộ trưởng Lê Thành Long, Giám đốc Sở Tư pháp Ninh Thuận cũng hứa sẽ cùng tập thể cán bộ tư pháp kịp thời khắc phục những tồn tại, nâng cao hiệu quả công tác Tư pháp, góp phần chung vào sự phát triển của địa phương.

Đọc thêm