Bộ Tư pháp ban hành Chỉ thị tổ chức Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019

(PLVN) - Chỉ thị nghiêm cấm sử dụng phương tiện, tài sản công vào các hoạt động mang tính cá nhân trong dịp Tết, lễ hội.

Thực hiện Chỉ thị 34/CT-TTg ngày 28/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; để tổ chức tốt việc đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Bộ trưởng Bộ Tư pháp yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Tư pháp, Cục trưởng Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc TW, người đứng đầu các tổ chức chính trị, chính trị xã hội trong cơ quan Bộ Tư pháp quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị và tổ chức, thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và cấp có thẩm quyền về phục vụ Tết; phê duyệt, ban hành và chủ động triển khai kế hoạch tổ chức công việc trong dịp tết theo đúng phương châm “vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm”

Phân công công việc hợp lý, bảo đảm chất lượng, tiến độ, không để chậm trễ công việc của Quý I/2019, không để ảnh hưởng đến người dân trong việc giải quyết những thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tư pháp; phân công cán bộ lãnh đạo trực cơ quan, sẵn sàng giải quyết các công việc phát sinh trong thời gian nghỉ Tết; bảo đảm cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nghỉ Tết theo đúng chế độ theo quy định của pháp luật

Thực hành tiết kiệm chống lãnh phí trong sử dụng tài sản công của cơ quan, đơn vị. Nghiêm cấm sử dụng phương tiện, tài sản công vào các hoạt động mang tính cá nhân trong dịp Tết, lễ hội…Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ không tổ chức du xuân, đi chúc Tết, không tặng quà lãnh đạo, không về Hà Nội chúc Tết Chính phủ, các Bộ, ngành. Cán bộ, công chức không đi lễ hội trong giờ hành chính.

Bộ trưởng Tư pháp cũng yêu cầu Tổng cục THADS chỉ đạo đẩy mạnh giải quyết trước Tết đối với các việc thi hành án có điều kiện thi hành, đặc biệt là các việc còn tồn đọng, nhằm giải tỏa lo lắng và tạo tâm lý phấn khởi cho người dân, góp phần bảo đảm ổn định trật tự xã hội trước và trong dịp Tết. Chú trọng công tác tuyên truyền, thuyết phục, vận động đương sự tự nguyện thi hành án. Không tổ chức cưỡng chế thi hành án có huy động lực lượng trong thời gian 15 ngày trước và 15 sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 (từ ngày 20/1 đến hết ngày 19/2/2019)

Chỉ thị cũng nếu các nhiệm vụ về tuyên truyền, phổ biến pháp luật, trợ giúp pháp lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và tổ chức thực hiện.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm