Bộ Tư pháp thông báo tuyển dụng công chức năm 2018

(PLO) - Căn cứ Kế hoạch số 1049/KH-BTP ngày 30/3/2018 của Bộ Tư pháp về tổ chức tuyển dụng công chức Bộ Tư pháp năm 2018, Bộ Tư pháp thông báo tuyển dụng công chức Bộ Tư pháp năm 2018.
Bộ Tư pháp thông báo tuyển dụng công chức năm 2018 ảnh 1
Bộ Tư pháp thông báo tuyển dụng công chức năm 2018 ảnh 2
Bộ Tư pháp thông báo tuyển dụng công chức năm 2018 ảnh 3
Bộ Tư pháp thông báo tuyển dụng công chức năm 2018 ảnh 4
Bộ Tư pháp thông báo tuyển dụng công chức năm 2018 ảnh 5
Bộ Tư pháp thông báo tuyển dụng công chức năm 2018 ảnh 6
Cùng chuyên mục

Đọc thêm