Bộ Tư pháp tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19

(PLVN) -Bộ Tư pháp vừa có văn bản gửi Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ về tiếp tục thực hiện các biện pháp Phòng, chống dịch Covid -19.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại thông báo Kết luận só 155/TB-VPCP ngày 15/4/2020 và thông báo Kết luận số 158/TB-VPCP ngày 16/4/2020, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid -19 của Bộ Tư pháp yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ nghiêm túc thực hiện các công việc sau:

Đối với các cơ quan, đơn vị có trụ sở tại TP Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng và Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên: Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo của Bộ Tư pháp.

Đối với các Trường Trung cấp Luật: Tây Bắc, Đồng Hới, Vị Thanh: thực hiện theo Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Bộ Tư pháp

Quán triệt công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương công vụ trong thời gian làm việc tại nhà; tiếp tục tăng cường các hoạt động họp trực tuyến bảo đảm công việc thông suốt, chất lượng, đúng kế hoạch, nhất là những công việc có thời hiệu, thời hạn.

Tổng cục Thi hành án dân sự hướng dẫn, chỉ đạo các Cục THADS thực hiện công văn này phù hợp với tình hình diễn biến, nguy cơ dịch bệnh và yêu cầu của chính quyền địa phương nơi có Trụ sở.

Văn phòng Bộ theo dõi, tổng hợp tình hình triên rkhai thực hiện của các đơn vị, kịp thời báo cáo lãnh đạo Bộ để chỉ đạo xử lý các vấn đề phát sinh. 

Cùng chuyên mục

Đọc thêm