Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho hơn 100 chức sắc tôn giáo trên địa bàn Quân khu 3

(PLVN) - Từ 17 đến 19/9, tại quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh (QP&AN) Trung ương phối và Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho hơn 100 chức sắc, chức việc, nhà tu hành, người đứng đầu các tổ chức tôn giáo các tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu.

Các đại biểu tham gia Hội nghị.

Các đại biểu tham gia Hội nghị.

Nhằm giúp các chức sắc, chức việc, nhà tu hành, người đứng đầu các tổ chức tôn giáo cập nhật thêm kiến thức về quốc phòng và an ninh (QP&AN), pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo; nhận diện rõ âm mưu của các thế lực thù địch và đối tượng xấu lợi dụng tự do tín ngưỡng, tôn giáo để kích động, gây rối, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, từ đó nâng cao cảnh giác, sinh hoạt tôn giáo đúng pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự, đóng góp thiết thực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố QP&AN ở địa phương, trong thời gian 3 ngày (từ 17 đến 19/9), tại Hải Phòng, Hội đồng Giáo dục QP&AN Trung ương đã phối hợp với Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho hơn 100 chức sắc, chức việc, nhà tu hành, người đứng đầu các tổ chức tôn giáo các tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu 3. 

Các báo cáo viên đã giới thiệu, truyền đạt 06 chuyền đề về quan điểm, chính sách của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh quốc gia, xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với xây dựng nền quốc phòng toàn dân; Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng trong tình hình mới; Phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; Một số nội dung cơ bản của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Nghị định số 162/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Vấn đề kết hợp phát triển kinh tế - xã hội, gắn với tăng cường, củng cố QP&AN. 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm