Cà Mau triển khai quy định mới về đăng tải thông tin đấu giá tài sản

(PLVN) -Giám đốc Sở Tư pháp Cà Mau vừa ban hành văn bản triển khai Cổng Thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản thực hiện trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tư pháp tại Công văn số 957/BTP-BTTP ngày 17/3/2020 và ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 1978/UBND-NC ngày 26/3/2020 về việc triển khai chính thức Cổng Thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản; Giám đốc Sở Tư pháp Cà Mau vừa ban hành Công văn số 501/STP-HC&BTTP, Công văn số 502/STP-HC&BTTP để triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Giám đốc Sở Tư pháp chỉ đạo Trưởng phòng  Hành chính và Bổ trợ tư pháp tham mưu rà soát và cập nhật đầy đủ, chính xác thông tin của Sở Tư pháp; thông tin các đấu giá viên; thông tin tổ chức đấu giá tài sản do Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, thường xuyên rà soát, cập nhật, bổ sung thông tin đấu giá viên, thông tin tổ chức đấu giá tài sản ngay khi được cấp Giấy đăng ký hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị có tài sản đấu giá thực hiện nghiêm túc việc công bố công khai việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên Trang Thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị mình; cập nhật thông báo công khai việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản lên Cổng Thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản theo quy định tại Điều 56 Luật Đấu giá tài sản.

Đối với các tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh phải cập nhật công khai việc đấu giá tài sản lên Cổng Thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản theo quy định tại Điều 57 Luật Đấu giá tài sản, kể từ ngày 10/4/2020. 

Cùng chuyên mục

Đọc thêm