Cần giải pháp đột phá đẩy mạnh công tác thi hành pháp luật

(PLVN) - Đó là yêu cầu của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình khi chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân” ngày 4/10.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình phát biểu tại buổi làm việc

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình phát biểu tại buổi làm việc

Đa dạng hình thức phổ biến pháp luật

Trình bày Báo cáo của Bộ Tư pháp về tình hình triển khai các hoạt động phục vụ tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa IX tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu cho biết, trên cơ sở báo cáo tổng kết của các bộ, ngành, đoàn thể trung ương và các địa phương; kết quả nắm bắt thực tiễn qua các cuộc kiểm tra, tọa đàm, hội thảo cũng như tham vấn ý kiến trực tiếp của các chuyên gia, nhà khoa học, Tổ Thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo đã xây dựng dự thảo Báo cáo tổng kết kết quả 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW.

Theo Thứ trưởng Bộ Tư pháp, dự thảo Báo cáo đã phản ánh toàn diện, chi tiết, trên các khía cạnh cụ thể kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị trên thực tế; từ công tác phổ biến, quán triệt, hướng dẫn, chỉ đạo đến tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị tại các bộ, ngành, địa phương.

Nổi bật là có sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và chỉ đạo tổ chức triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật của cấp ủy, chính quyền trên tinh thần xác định rõ hơn công tác phổ biến giáo dục pháp luật là một bộ phận quan trọng của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong toàn hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở. 

Thể chế, chính sách của công tác phổ biến giáo dục pháp luật được hoàn thiện, đảm bảo tính hệ thống, đồng bộ, toàn diện, chặt chẽ. Số lượng, chất lượng nguồn nhân lực thực hiện công tác này cũng được từng bước cải thiện. Qua theo dõi, số lượng báo cáo viên Trung ương trong thời gian 15 năm đã tăng 8,3 lần; số lượng tuyên truyền viên cấp xã tăng 1,65 lần. 

“Nội dung, hình thức, mô hình phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) có hiệu quả, phù hợp hơn với từng đối tượng, địa bàn. Hình thức PBGDPL đã được thực hiện đa dạng, phong phú, sáng tạo, thể hiện màu sắc, văn hóa của từng vùng miền với nhiều mô hình hay, hiệu quả, trở thành những điểm sáng của cơ sở trong triển khai công tác PBGDPL”, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu khẳng định. 

Nêu bật mô hình hay, cách làm hiệu quả 

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đánh giá cao Bộ Tư pháp trong công tác chuẩn bị, tham mưu và tổ chức triển khai các hoạt động phục vụ tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW bám sát theo hướng dẫn tại Kế hoạch số 98-KH/BCĐCT32 ngày 16/5/2019 của Ban Chỉ đạo.

Đến nay, về cơ bản các hoạt động đã và đang được thực hiện theo đúng tiến độ đề ra, bảo đảm chất lượng, huy động được sự quan tâm vào cuộc của các cấp ủy đảng, chính quyền từ Trung ương đến địa phương trong tổng kết, đánh giá việc triển khai thực hiện Chỉ thị một cách đồng bộ, thống nhất trên phạm vi toàn quốc.

Cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo Báo cáo tổng kết kết quả 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Tư pháp tiếp tục nghiên cứu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Báo cáo; trong đó tập trung phân tích, làm rõ các kết quả đạt được, những chuyển biến về chất trong ý thức, nhận thức pháp luật của cán bộ, nhân dân kể từ khi có Chỉ thị số 32-CT/TW; nêu bật các mô hình hay, cách làm hiệu quả trên thực tế; đánh giá đúng tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của tồn tại, hạn chế trong công tác này, từ đó đề xuất các định hướng, giải pháp mang tính đột phá, làm tiền đề đẩy mạnh công tác tổ chức thi hành pháp luật.

Phó Thủ tướng đề nghị dự thảo Báo cáo sớm hoàn thiện trình Trưởng Ban Chỉ đạo xem xét, ký trình Ban Bí thư Trung ương cho ý kiến, thông qua.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cũng yêu cầu Bộ Tư pháp chủ động phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Nội chính Trung ương và các cơ quan liên quan hoàn thiện dự thảo Kế hoạch tổ chức hội nghị trình Trưởng Ban Chỉ đạo ký ban hành; chuẩn bị tổ chức hội nghị tổng kết chu đáo trên tinh thần tiết kiệm, tránh lãng phí; khẩn trương rà soát, chọn lọc, thực hiện các thủ tục cần thiết phục vụ công tác thi đua, khen thưởng nhằm biểu dương, động viên kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW trên phạm vi toàn quốc.

Phó Thủ tướng lưu ý Bộ Tư pháp tiếp tục nghiên cứu, phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan sớm tham mưu, đề xuất, xin ý kiến Ban Bí thư để ban hành văn bản mới thay thế Chỉ thị số 32-CT/TW trình Ban Bí thư xem xét, quyết định.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm