Cần phát hiện sớm, chính xác các văn bản có dấu hiệu trái pháp luật

(PLVN) -Chiều 14/1, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu đã tham dự Hội nghị triển khai công tác năm 2020 của Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (QPPL).
Cần phát hiện sớm, chính xác các văn bản có dấu hiệu trái pháp luật

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp, lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ và toàn thể công chức trong đơn vị. 

Trong năm 2019, với tinh thần nỗ lực, trách nhiệm, chủ động, quyết tâm, Cục Kiểm tra văn bản QPPL đã hoàn thành có chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra, tiếp tục tạo được chuyển biến, tích cực, hiệu quả trên các lĩnh vực công tác được giao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Bộ, góp phần tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ công tác của Bộ, ngành.

Theo đó, công tác kiểm tra văn bản theo thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Tư pháp tiếp tục đạt được nhiều chuyển biến tích cực, được thực hiện theo hướng toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm. Công tác kiểm tra ngày càng bám sát và kịp thời hơn với thực tiễn ban hành văn bản QPPL của các cơ quan cấp Bộ và địa phương. Cục đã chú trọng kiểm tra theo thẩm quyền những văn bản có tác động trực tiếp, rộng rãi đến với người dân và doanh nghiệp như văn bản trong lĩnh vực nông nghiệp, thương mại, đất đai, doanh nghiệp, xây dựng…và những văn bản liên quan đến điều kiện đầu tư, kinh doanh. Công tác theo dõi, xử lý đối với những văn bản trái pháp luật đã được phát hiện, kết luận từ những năm trước được thực hiện sát sao, quyết liệt, đạt hiệu quả xử lý cao.

Cùng với đó, hiệu quả quản lý nhà nước về rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL được nâng cao. Công tác pháp điển hệ thống QPPL tiếp tục đạt được kết quả tích cực đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu rộng rãi, hiệu quả kết quả pháp điển đã được Chính phủ thông qua để phục vụ nhu cầu tìm hiểu, tra cứu, áp dụng pháp luật của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp. Hoạt động chỉ đạo, điều hành của Cục được thực hiện nghiêm túc…

Tuy nhiên, công tác kiểm tra văn bản QPPL năm vừa qua vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: hoạt động của hệ thống cơ quan kiểm tra văn bản trong cả nước chưa thực sự đồng bộ; việc phát hiện một số văn bản trái pháp luật chưa kịp thời; việc xác định, khắc phục hậu quả do văn bản trái pháp luật gây ra và xem xét, xử lý trách nhiệm của cơ quan, người đã ban hành còn gặp khó khăn…

Ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Cục Kiểm tra văn bản QPPL đã đạt được đồng thời thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu đề nghị trong năm 2020 Cục cần tiếp tục nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của công tác kiểm tra văn bản để tập trung làm tốt và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, cần cố gắng phát hiện sớm, chính xác các văn bản có dấu hiệu trái pháp luật, rà soát các quy định chồng chéo, xác định trách nhiệm của người xây dựng văn bản trái pháp luật…

 Cùng với đó, cần làm tốt hơn nữa công tác hợp nhất văn bản, đặc biệt là nghiên cứu giá trị văn bản hợp nhất để mang lại giá trị xã hội to lớn, hướng tới thay đổi kỹ thuật lập pháp của Việt Nam; đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu để gia tăng giá trị, hiệu quả của công tác pháp điển; phối hợp để nghiên cứu sửa đổi Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015 và Nghị định 34/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản QPPL.

Để làm được những nhiệm vụ trên, Thứ trưởng lưu ý mỗi công chức, đơn vị của Cục cần tổ chức công việc khoa học, bài bản, chú trong ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả và sự kết nối với các đơn vị thuộc Bộ và Bộ, ngành, địa phương. Đồng thời tiếp tục tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ, nhất là công chức trẻ và chú trọng khai thác, sử dụng đội ngũ cộng tác viên. 

Đọc thêm