Cần Thơ đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về phòng chống tham nhũng

(PLVN) -Để tiếp tục nâng cao nhận thức pháp luật của người dân và cán bộ công nhân viên chức, Sở Tư pháp TP Cần Thơ đã ban hành kế hoạch thực hiện đề án “Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) về phòng chống tham nhũng giai đoạn 2020 – 2021.

Công tác tuyên truyền hướng đến việc tạo chuyển biến trong nhận thức, ý thức chấp hành học tập và tìm hiểu pháp luật về phòng chống, tham nhũng và đạo đức kiêm chính trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân. Đặc biệt, tuyên truyền PBGDPL về phòng, chống tham nhũng phát triển ổn định, bền vững, đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, góp phần tích cực cải thiện tình hình tham nhũng và công tác phòng, chống tham nhũng

Theo đó, Sở chọn đơn vị phường An Phú (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) làm điểm tổ chức hoạt động. Đồng thời, tổ chức hội nghị PBGDPL về phòng chống tham nhũng cho đối tượng cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, tuyên truyền viên pháp luật của phường.  

Đồng thời, trang bị cho đại biểu về quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng về phòng, chống tham nhũng, trọng tâm là các quy định mới về hành vi tham nhũng, phòng chống tham nhũng trong khu vực ngoài nhà nước; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước trong phòng chống tham nhũng; các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; xử lý tham nhũng và hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng; tuyên truyền, PBGDPL về phòng, chống tham nhũng; Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng; hợp tác quốc tế của Việt Nam trong phòng, chống tham nhũng; kinh nghiệm quốc tế về phòng, chống tham nhũng. Đặc biệt là tình hình,kết quả thực hiện chính sách pháp luật về phòng chống tham nhũng. Qua đó, đề cập rõ nét về quyền và nghĩa vụ của bán bộ, công chức, viên chức, người lao động và công dân trong phòng, chống tham nhũng.

Cần Thơ đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về phòng chống tham nhũng ảnh 1
Trang bị cho cán bộ, người dân về quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng về phòng, chống tham nhũng 

Đặc biệt, Sở còn chủ trì tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”, tổ chức tọa đàm về phòng chống tham nhũng và xây dựng chính phủ điện tử liêm chính, kiến tạo phát triển, minh bạch, liêm chính và trách nhiệm giải trình trong hoạt động công vụ.

Tổ chức đối thoại với đại diện doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề, cơ quan báo chí và người dân về trách nhiệm phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính của Nhà nước và xã hội. Tập huấn, bồi dưỡng cập nhật chính sách pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, đưa rội dung và yêu cầu tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng vào các sự kiện, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động Ngày pháp luật Việt Nam. Tổ chức cuộc thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi thành phố về pháp luật phòng, chống tham nhũng.

Bà Phan Quỳnh Dao, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Cần Thơ yêu cầu, tuyên truyền PBGDPL về phòng, chống tham nhũng phải bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng chống tham nhũng. “Công tác này cần thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với đối tượng, địa bàn, lĩnh vực. Đặc biệt, chú trọng đối tượng đặc thù; đáp ứng nhiệm vụ chính trị và nhu cầu xã hội để tạo đồng thuận trong thực hiện”, bà Dao nhấn mạnh.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm