Cần Thơ đề xuất điều chỉnh quy định trong Luật Hôn nhân gia đình phù hợp với luật chung Bộ luật Dân sự

(PLVN) - Ngày 30/7, tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết thi hành Luật hôn nhân và gia đình (HNGĐ) của ngành Tư pháp, ông Nguyễn Thanh Đình, Chủ tịch Hiệp hội Công chứng viên TP Cần Thơ đã đề xuất với Bộ Tư pháp 3 nội dung quan trọng nhằm đánh giá lại quy định của Luật HNGĐ năm 2014 qua thực tiễn hành nghề của Tổ chức Công chứng. Trong đó, đáng quan tâm nhất là đề xuất điều chỉnh các quy định về người giám hộ do có sự mâu thuẫn với quy định trong Bộ luật Dân sự (BLDS).


Cần Thơ đề xuất điều chỉnh quy định trong Luật Hôn nhân gia đình phù hợp với luật chung Bộ luật Dân sự

Tại Điều 48 Bộ luật Dân sự  có nêu “Trường hợp người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ lựa chọn người giám hộ cho mình thì khi họ ở trong tình trạng cần được giám hộ, cá nhân, pháp nhân được lựa chọn là người giám hộ nếu người này đồng ý. Việc lựa chọn người giám hộ phải được lập thành văn bản có công chứng hoặc chứng thực”.

Cần Thơ đề xuất điều chỉnh quy định trong Luật Hôn nhân gia đình phù hợp với luật chung Bộ luật Dân sự ảnh 1
Ông Nguyễn Thanh Đình, Chủ tịch Hiệp hội Công chứng viên TP Cần Thơ phát biểu đề xuất cần điều chỉnh quy định trong Luật HNGĐ sao cho phù hợp với luật chung BLDS

Trong khi Luật HNGĐ quy định tại khoản 3 Điều 24 “Vợ, chồng đại diện cho nhau khi một bên mất năng lực hành vi dân sự mà bên kia có đủ điều kiện làm người giám hộ hoặc một bên bị hạn chế năng lực hành vi dân sự mà bên kia được Tòa án chỉ định làm người đại diện theo pháp luật cho người đó, trừ trường hợp theo quy định của pháp luật thì người đó phải tự mình thực hiện quyền, nghĩa vụ có liên quan”.

Như vậy, việc xác lập đại diện giữa vợ - chồng cho nhau khi một bên mất năng lực hành vi dân sự có sự mâu thuẫn giữa Luật HNGĐ và BLDS. Trong trường hợp này thì Luật HNGĐ đang có nội dung trái với nguyên tắc về giám hộ của BLDS. Trong khi BLDS cho phép vợ/chồng quyền lựa chọn người giám hộ, thì Luật HNGĐ lại “tước quyền” lựa chọn người giám hộ đối với đối tượng khác ngoài vợ/chồng. Do vậy, ông Đình đề xuất cần điều chỉnh quy định trong Luật HNGĐ sao cho phù hợp với luật chung BLDS.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm