Cần Thơ tiếp nhận viện trợ gần 38 tỷ đồng

Các chương trình, dự án, khoản viện trợ phi dự án do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ vận động thực hiện trên địa bàn TP đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần xóa đói, giảm nghèo, cải thiện môi trường sống…

Cần Thơ tiếp nhận viện trợ gần 38 tỷ đồng

Đoàn Giám sát của Ủy ban Kiểm tra Trung ương ngày 13/6 làm việc với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ (Liên hiệp) về việc giám sát thực hiện nhiệm vụ đối ngoại nhân dân và công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài. Đoàn do ông Nguyễn Trung Hà – Phó vụ trưởng vụ Trung ương thuộc cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm trưởng đoàn.

Theo báo cáo, trong 2 năm, Liên hiệp tiếp và làm việc hơn 34 Tổ chức phi chính phủ nước ngoài, có nhiều quốc tịch khác nhau để tiếp nhận viện trợ trên các lĩnh vực: y tế, giáo dục, môi trường, an sinh xã hội, với tổng giá trị gần: 38 tỷ đồng (năm 2015 có 4 dự án, phi dự án với giá trị hơn 8 tỷ; năm 2016 có 17 dự án, phi dự án với hơn 30 tỷ đồng).  

Nguồn vốn viện trợ tập trung đầu tư vào các lĩnh vực như: Bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu, phát triển nông thôn, y tế, giáo dục, phòng chống HIV/AIDS… Nhìn chung, các chương trình, dự án, khoản viện trợ phi dự án do Liên hiệp vận động thực hiện trên địa bàn TP đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần xóa đói, giảm nghèo, cải thiện môi trường sống… Đóng góp một phần không nhỏ trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và phát triển kinh tế - xã hội của TP.

Ông Nguyễn Trung Hà, Phó vụ trưởng vụ Trung ương đánh giá cao những thành tích mà Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ đã đạt được. Đồng thời ông ghi nhận, tiếp thu các ý kiến, đóng góp của đại biểu tại buổi làm việc và sẽ trình với lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương để xin ý kiến chỉ đạo.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm