Cao Bằng công bố các quyết định sáp nhập Đảng bộ huyện và công tác cán bộ

(PLVN) - Ngày 10/3, BCH Đảng bộ tỉnh Cao Bằng tổ chức hội nghị công bố quyết định về sáp nhập Đảng bộ huyện Thông Nông và Đảng bộ huyện Hà Quảng thành Đảng bộ huyện Hà Quảng.

Hội nghị công bố quyết định về sáp nhập Đảng bộ huyện Thông Nông và Đảng bộ huyện Hà Quảng thành Đảng bộ huyện Hà Quảng.

Hội nghị công bố quyết định về sáp nhập Đảng bộ huyện Thông Nông và Đảng bộ huyện Hà Quảng thành Đảng bộ huyện Hà Quảng.

Tại hội nghị, ông Hà Ngọc Giáp Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban tổ chức tỉnh Ủy thay mặt BCH Đảng bộ tỉnh công bố quyết định sáp nhập Đảng bộ huyện Thông Nông vào Đảng bộ huyện Hà Quảng thành Đảng bộ huyện Hà Quảng.

Sau sáp nhập, Đảng bộ huyện Hà Quảng có: 73 Tổ chức cơ sở Đảng với 7.361 Đảng viên, BCH Đảng bộ huyện gồm 57 đồng chí, Ban Thường vụ Huyện ủy gồm 15 đồng chí.

Lãnh đạo huyện Hà Quảng cũng báo cáo kết quả nghị quyết của Ban thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính.

Theo đó hai huyện Thông Nông và Hà Quảng đã ban hành các văn bản hướng dẫn, tổ chức thực hiện theo đúng quy trình. Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, con người của huyện Thông Nông vào Hà Quảng.

Sau khi sáp nhập, huyện Hà Quảng có 21 đơn vị hành chính cấp xã cùng 19 xã và 2 thị trấn với quy mô dân số 59.467 người trên tổng số diện tích tự nhiên là 810,96 km2.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lại Xuân Môn đề nghị huyện Hà Quảng sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy biên chế cán bộ, sắp xếp lại cơ sở vật chất tránh lãng phí thất thoát, tiếp tục làm tốt công tác tư tưởng để đội ngũ cán bộ hiểu đúng để thực hiện tốt nhiệm vụ, nâng cao hiệu quả hoạt động. Đội ngũ cán bộ quyết tâm, quyết liệt, dám nghĩ dám làm, tập trung phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Quan tâm giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ, khẩn trương xây dựng kế hoạch, kịch bản phát triển kinh tế - xã hội của huyện Hà Quảng. Các đơn vị quản lý theo ngành dọc khẩn trương phối hợp cùng huyện, tiến hành giải thể, sáp nhập các đơn vị để sớm hoạt động ổn định. 

Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng, Đảng bộ huyện Hà Quảng sẽ sớm vượt qua khó khăn, triển khai hiệu quả các mục tiêu, hoàn thành nhiệm vụ đề ra sau khi sáp nhập./.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm