Câu chuyện phát triển Đảng viên trong cộng đồng người dân tộc thiểu số ở huyện Trần Văn Thời

(PLVN) - Là huyện có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh, trong đó, phần lớn là dân tộc Khmer, công tác xây dựng và phát triển Đảng ở huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) đã được cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm đúng mức nên đạt nhiều kết quả tốt. 

Đảng viên ngày càng lớn mạnh cả về chất lượng và số lượng

Đảng bộ huyện Trần Văn Thời có 60 tổ chức cơ sở đảng, gồm 17 đảng bộ và 43 chi bộ cơ sở, với hơn 5.400 đảng viên, trong đó có 105 đảng viên là người dân tộc thiểu số, chiếm gần 1,95% tổng số Đảng viên toàn huyện. Qua thống kê của Ban Dân Tộc tỉnh Cà Mau, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 3,91% dân số huyện, phần lớn là các dân tộc: Khmer, Hoa, Chăm. Đồng bào dân tộc thiểu số tập trung nhiều ở xã Khánh Hưng, Khánh Bình Tây, Khánh Bình Đông, Trần Hợi, Khánh Bình Tây Bắc (Trần Văn Thời, Cà Mau).

Câu chuyện phát triển Đảng viên trong cộng đồng người dân tộc thiểu số ở huyện Trần Văn Thời ảnh 1
Bí thư Huyện ủy huyện Trần Văn Thời - Lê Thị Nhung phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Trần Văn Thời khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. 

Bí thư Huyện ủy huyện Trần Văn Thời - Lê Thị Nhung, cho biết: Đồng hành với nhiệm vụ lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, Huyện ủy luôn quan tâm, xem trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nhờ đó, số tổ chức đảng, đảng viên của toàn huyện hoàn thành tốt nhiệm vụ, hàng năm đều đạt từ 85%; chính quyền, mặt trận, các đoàn thể xếp loại tốt trở lên…

Đồng thời, đạt được kết quả tốt trong công tác xây dựng Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, Huyện ủy thường xuyên quan tâm chỉ đạo xây dựng, củng cố các cấp ủy, tổ chức Đảng vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Các cấp ủy chú trọng làm tốt công tác tổ chức bộ máy, cán bộ; thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ, công tác nhân sự đại hội đảng, phấn đấu có cơ cấu thành phần dân tộc; thực hiện mạnh mẽ việc luân chuyển cán bộ từ huyện về xã và ngược lại, giữa xã này và xã khác, bố trí cán bộ là người dân tộc Kinh đan xen với cán bộ là người dân tộc thiểu số để học tập kinh nghiệm lẫn nhau.

"Đây là cách làm thực sự có hiệu quả để rèn luyện, nâng cao năng lực và trình độ công tác, tạo môi trường hòa nhập, phát huy tốt sự đoàn kết, gắn bó giữa cán bộ, đảng viên trong cộng đồng các dân tộc thiểu số trên địa bàn" - Bí thư Huyện ủy chia sẻ.

Câu chuyện phát triển Đảng viên trong cộng đồng người dân tộc thiểu số ở huyện Trần Văn Thời ảnh 2
 Huyện Trần Văn Thời nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Các tổ chức trong hệ thống chính trị vùng đồng bào dân tộc thiểu số đều được tạo nhiều điều kiện thuận lợi trong công tác, cống hiến và trở thành đội ngũ cán bộ chủ chốt của địa phương. Nhiều cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ người dân tộc thiểu số được tạo điều kiện tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, ngôn ngữ, kỹ năng làm công tác dân vận, vận động quần chúng. Bà Nhung đánh giá, với cách làm đổi mới, sáng tạo của địa phương đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Trần Văn Thời trong thời gian qua. 

Chú trọng phát triển đảng viên là người dân tộc thiểu số

Nói về giải pháp giảm nghèo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, Bí thư Huyện ủy Trần Văn Thời - Lê Thị Nhung, cho biết thêm: Huyện ủy chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở đặc biệt quan tâm phân công đảng viên có năng lực, uy tín phụ trách hộ nghèo, hộ dân tộc thiểu số theo phương châm “Cấp ủy cấp huyện nắm đến chi bộ, đảng viên ở cơ sở nắm đến hộ gia đình”; từng bước thúc đẩy các phong trào phát triển kinh tế của người dân, hăng hái thi đua lao động, sản xuất, giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và xây dựng huyện không ngừng khởi sắc, văn minh, giàu đẹp hơn.

Bí thư Huyện ủy Trần Văn Thời - Lê Thị Nhung cho biết thêm, cùng với việc đầu tư phát triển kinh tế, quan tâm gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số được Đảng bộ huyện hết sức quan tâm. Địa phương chú trọng phát triển đảng viên là người dân tộc thiểu số; xây dựng lực lượng nòng cốt, kiện toàn cấp ủy, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể, khối dân vận, ban chỉ đạo quy chế dân chủ ở cơ sở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Câu chuyện phát triển Đảng viên trong cộng đồng người dân tộc thiểu số ở huyện Trần Văn Thời ảnh 3
 Tuyên dương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại huyện Trần Văn Thời.

Bên cạnh đó, Thường trực Huyện ủy quan tâm chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động hệ thống chính trị từ cấp huyện đến cơ sở; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, đạo đức, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 

Đồng thời, Huyện ủy huyện Trần Văn Thời tăng cường chỉ đạo thực hiện tốt kỷ cương, đạo đức công vụ và công tác quản lý cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tập trung giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc của xã hội; phát huy đoàn kết, dân chủ, tạo sự đồng thuận xã hội; phấn đấu huyện đạt chuẩn NTM vào năm 2025.

Với nhận thức đúng đắn và sự vào cuộc quyết liệt, trách nhiệm của cấp ủy các tổ chức đảng, trong thời gian tới, Đảng bộ huyện Trần Văn Thời xác định mục tiêu nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị, chất lượng công tác đảng, góp phần quan trọng vào phát triển địa phương ngày càng giàu mạnh./.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm