Câu hỏi cuộc thi Tìm hiểu lịch sử ngành Tư pháp Việt Nam (Ngày 13/8-14/8)

(PLO) - Hãy chọn đáp án đúng cho các câu hỏi dưới đây bằng cách đánh dấu x vào cạnh đáp án đúng:

Câu 1: Cơ quan nào sau đây giúp Chính phủ quản lý nhà nước về Thừa phát lại?

a. Bộ Tư pháp 

b. Bộ Công an 

c. Tòa án nhân dân Tối cao 

Câu 2: Tỉnh/thành phố đầu tiên thực hiện thí điểm Thừa phát lại?

a. Thành phố Hồ Chí Minh 

b. Thành phố Hà Nội 

c. Tỉnh Thanh Hóa 

Câu 3: Hiện nay, có bao nhiêu tỉnh/thành phố đang thực hiện thí điểm Thừa phát lại?

a. 12 

b. 13 

c. 23 

Thông tin người tham gia dự thi: 

Họ và tên: …………………………………………………

Địa chỉ liên hệ: ....................................................................

Điện thoại liên hệ: …………………………………..........

Sau khi trả lời các câu hỏi và điền thông tin cá nhân, bạn đọc gửi Phiếu dự thi về địa chỉ: Báo Pháp luật Việt Nam, 42/29 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội. Trên bì thư ghi rõ: Thi Tìm hiểu lịch sử ngành Tư pháp Việt Nam. 

* Bạn đọc có thể in câu hỏi từ Báo Điện tử Pháp luật Việt Nam để tham dự Cuộc thi

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm