Chấp thuận dự án khu công nghiệp hơn 3.000 tỷ đồng tại Hưng Yên

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Mới đây, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã ký Quyết định số 503/QĐ-TTg chấp thuận dự án khu công nghiệp (KCN) Thổ Hoàng tại huyện Ân Thi, vốn đầu tư khoảng 3.100 tỷ đồng.
Khu công nghiệp Yên Mỹ tại Hưng Yên.
Khu công nghiệp Yên Mỹ tại Hưng Yên.

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Thổ Hoàng có quy mô 250 ha, thuộc địa bàn xã Vân Du, xã Xuân Trúc, xã Quang Lãng và thị trấn Ân Thi, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên. Vị trí dự án giáp với quốc lộ 38B, gần đường nối đường nối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình. Tổng vốn đầu tư dự án khoảng 3.100 tỷ đồng. Nhà đầu tư là Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển hạ tầng Ân Thi.

Phó Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về những nội dung được giao thẩm định chủ trương đầu tư dự án và thực hiện quản lý nhà nước về khu công nghiệp theo quy định. Các bộ, ngành có liên quan chịu trách nhiệm về nội dung thẩm định chủ trương đầu tư dự án thuộc chức năng, nhiệm vụ của mình theo quy định của Luật Đầu tư và pháp luật có liên quan.

UBND tỉnh Hưng Yên đảm bảo tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo, các nội dung thẩm định theo quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm về sự phù hợp của dự án với các quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành.

Đồng thời, cập nhật vị trí, quy mô diện tích của khu công nghiệp Thổ Hoàng vào phương án phát triển hệ thống khu công nghiệp để tích hợp vào Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất tỉnh Hưng Yên 2021-2025, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về quy hoạch và pháp luật về đất đai.

UBND tỉnh Hưng Yên tổ chức xây dựng và thực hiện phương án thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, cho thuê đất để thực hiện dự án phù hợp với các văn bản đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đọc thêm