Chi hội Luật gia Bộ Tư pháp hòa mình vào “dòng sông lớn”

(PLO) - Hoạt động của Bộ, ngành Tư pháp luôn gắn liền và có mối quan hệ mật thiết với việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Hội Luật gia Việt Nam. Bộ Tư pháp nói chung và các hội viên Chi hội Luật gia nói riêng đã có nhiều cố gắng, tích cực phối hợp với Hội Luật gia Việt Nam trong việc thực hiện các nhiệm vụ chung của Hội cũng như đề xuất và thực hiện các biện pháp phát huy vai trò của Hội. 

Hội nghị công bố Ngày pháp luật. Ảnh minh họa

Hội nghị công bố Ngày pháp luật. Ảnh minh họa

Trong đó, Chi hội và hội viên của Chi hội tham gia vào việc xây dựng, hoàn thiện thể chế liên quan đến hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam để Hội từng bước khẳng định và nâng cao được vị trí, vai trò với tư cách là một tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp trong cả nước. 

Nổi bật hơn cả, Bộ Tư pháp, Chi hội Luật gia Bộ Tư pháp đã phối hợp với Hội Luật gia Việt Nam xây dựng, sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Hội Luật gia Việt Nam (ban hành kèm theo Quyết định số 1004/QĐ-BNV ngày 31/8/2010 của Bộ Nội vụ), là cơ sở quan trọng đẩy mạnh phát triển hội viên và các tổ chức của Hội đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Thời gian qua, Chi hội Luật gia Bộ Tư pháp đã tham gia tích cực vào Ban Chấp hành của Trung ương Hội Luật gia Việt Nam qua các thời kỳ. Những tấm gương sáng điển hình như các đồng chí Phan Hiền, nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp, nguyên Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam từ năm 1990 - 1993; đồng chí Phùng Văn Tửu, nguyên Thứ trưởng Bộ Tư pháp, nguyên Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam từ năm 1993-1997. Hiện nay, nguyên Thứ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thế Liên đang đảm nhận nhiệm vụ Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam.

Chi hội Luật gia Bộ Tư pháp có hơn 300 hội viên, hoạt động trong tất cả các đơn vị, lĩnh vực công tác của Bộ (không kể Trường Đại học Luật Hà Nội và Học viện Tư pháp). Ban Chấp hành Chi hội đều là những người có uy tín, kinh nghiệm, làm việc lâu năm trong Bộ, ngành Tư pháp, trong đó có Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đinh Trung Tụng. 

Trong giai đoạn mới, hòa mình cùng việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam, Chi hội Luật gia Bộ Tư pháp cũng đang tích cực kiện toàn tổ chức và hoạt động của Chi hội và việc tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2014-2019 chính là một minh chứng rõ rệt nhất. 

Với đặc thù là đại đa số đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ đều là những luật gia đang trực tiếp tham gia làm công tác pháp luật, Đại hội lần này không chỉ hướng tới mục tiêu củng cố, kiện toàn tổ chức mà còn đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Chi hội Luật gia Bộ Tư pháp để Chi hội thực sự là tổ chức tập hợp các luật gia của Bộ Tư pháp trong việc thực hiện các nhiệm vụ của Bộ, ngành Tư pháp và tham gia tích cực, có hiệu quả vào hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm