Chí Linh (Hải Dương) tích cực xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân và phát huy dân chủ

(PLVN) - Ngày 15/01, Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Hội nghị tổng kết công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 của TP Chí Linh (Hải Dương).

Hội nghị tổng kết công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 của TP Chí Linh (Hải Dương).

Tham dự Hội nghị có các lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các Sở, nghành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh Hải Dương.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Kiên, Chủ tịch UBND TP Chí Linh cho biết: Năm 2020, dù phải song song thực hiện nhiệm vụ kép (phòng chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế xã hội), nhưng với quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo trên tinh thần đổi mới, quyết liệt, cụ thể, các cấp ủy đảng trong Đảng bộ TP đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, chính quyền và hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội phù hợp với tình hình thực tiễn.

Công tác đã đạt được nhiều kết quả quan trọng nổi bật, công tác chính trị, tư tưởng luôn được quan tâm, bám sát và phục vụ tích cực các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Đảng bộ; Công tác tổ chức xây dựng Đảng được đẩy mạnh và phát huy hiệu quả; Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo chương trình đề ra; công tác nội chính và phòng chống tham nhũng tiếp tục được tập trung chỉ đạo thực hiện; công tác dân vận có nhiều đổi mới. 

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thành công Đại hội Đảng cấp cơ sở và Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXIII; thực hiện có hiệu quả và tiến hành sơ, tổng kết nhiều Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, tỉnh; tổ chức thành công các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm (2015-2020)…

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng; có nhiều cố gắng, tích cực trong việc đổi mới hình thức, phương pháp tập hợp, hoạt động của đoàn viên, hội viên phù hợp với thực tiễn. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, định hướng tư tưởng cho đoàn viên, hội viên và nhân dân, nhất là phối hợp tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 và ủng hộ các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch và lũ lụt miền Trung

Chí Linh (Hải Dương) tích cực xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân và phát huy dân chủ ảnh 1
 Đồng chí Nguyễn Văn Kiên, Chủ tịch UBND TP Chí Linh phát biểu tại hội nghị.

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, năm 2020, thành phố Chí Linh có sự tăng trưởng cao hơn ở nhiều lĩnh vực như: Giá trị sản xuất ngành công nghiệp theo giá so sánh ước đạt 11.451 tỷ đồng, tăng 5,8% so với năm 2019; Giá trị sản xuất nông - lâm - thủy sản ước đạt 2.229 tỷ đồng, tăng 4,4% so với năm 2019, vượt kế hoạch đề ra (tăng 4,1%)…

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn TP Chí Linh ước thực hiện năm 2020 là 1.209,014 tỷ đồng đạt 228,94% kế hoạch tỉnh giao. Tổng chi ngân sách thành phố ước thực hiện năm 2020 là 965 tỷ 480 triệu đồng. Tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn thành phố năm 2020 đạt 11.746 tỷ 090 triệu đồng, tăng 15,14%  so với năm 2019.

Để phát huy những kết quả đạt được, khắc phục hạn chế còn tồn tại và hoàn thành chỉ tiêu đề ra, trong năm 2021 và giai đoạn tiếp theo, Chí Linh đặt ra các chỉ tiêu kinh tế - xã hội bao gồm: Giá trị sản xuất ngành công nghiệp, xây dựng tăng trên 8,8%;  ngành nông, lâm, thuỷ sản tăng 5,1%; Tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng trên 10,5%; Giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản trên 145 triệu đồng/1ha; Thu ngân sách tăng trên 10% so kế hoạch tỉnh giao.

Năm 2021, Thành ủy huyện Chí Linh, tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng, công tác tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị. 

Nắm bắt kịp thời dư luận xã hội của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và các lĩnh vực đời sống để có biện pháp giải quyết; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Đại hội XIII của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026... Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng bộ TP (3/3/1946-3/3/2021).

Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội theo hướng nâng cao năng lực đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của các giới, các tầng lớp nhân dân. Nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội, khắc phục tình trạng hành chính hóa trong hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp./.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm