Chia sẻ ảnh của người khác trên mạng xã hội có vi phạm pháp luật không?

(PLVN) - Việc đăng hình ảnh tập thể từ các hoạt động công cộng, bao gồm hội nghị, hội thảo, hoạt động thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật và hoạt động công cộng khác mà không làm tổn hại đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của người có hình ảnh thì không vi phạm pháp luật.
Chia sẻ ảnh của người khác trên mạng xã hội có vi phạm pháp luật không?

Tại điểm e Khoản 3 Điều 102 Nghị định 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định: Thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật thì sẽ bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng. "Vậy, nếu tôi đăng ảnh tập thể trong đó có ảnh của tôi lên Facebook nhưng trong nhóm ấy có người không đồng ý thì tôi có bị xử phạt theo quy định tại điểm này hay không?" - đây là thắc mắc của nhiều người, nhất là những người sử dụng mạng xã hội.

Về vấn đề này, Bộ Công an cho biết: Tại Điều 32 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định quyền của cá nhân đối với hình ảnh.

Theo đó, cá nhân có quyền đối với hình ảnh của mình. Việc sử dụng hình ảnh của người khác phải được cá nhân đó đồng ý.

Việc sử dụng hình ảnh người khác vì mục đích thương mại thì phải trả thù lao cho người có hình ảnh, trừ các bên có thỏa thuận khác.

Khoản 2 Điều 32 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định, việc sử dụng hình ảnh trong 2 nhóm trường hợp sau đây không cần có sự đồng ý của người có hình ảnh hoặc người đại diện theo pháp luật của họ. Thứ nhất, hình ảnh được sử dụng vì lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích công cộng. Thứ hai, hình ảnh được sử dụng từ các hoạt động công cộng, bao gồm hội nghị, hội thảo, hoạt động thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật và hoạt động công cộng khác mà không làm tổn hại đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của người có hình ảnh.

Tại khoản 3 Điều 32 nêu rõ, việc sử dụng hình ảnh mà vi phạm quy định tại Điều này thì người có hình ảnh có quyền yêu cầu Tòa án ra quyết định buộc người vi phạm, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan phải thu hồi, tiêu hủy, chấm dứt việc sử dụng hình ảnh, bồi thường thiệt hại và áp dụng các biện pháp xử lý khác theo quy định của pháp luật.

Căn cứ vào quy định trên, việc đăng hình ảnh tập thể từ các hoạt động công cộng, bao gồm hội nghị, hội thảo, hoạt động thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật và hoạt động công cộng khác mà không làm tổn hại đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của người có hình ảnh thì không vi phạm pháp luật.

Đọc thêm