Chiến sỹ CAND bị khiển trách có được dự thi vào các trường CAND?

(PLVN) - Tôi đang tham gia nghĩa vụ trong Công an nhân dân (CAND), trong quá trình học tập và huấn luyện tại đơn vị, tôi bị kỉ luật với hình thức khiển trách. Bộ Công an cho tôi hỏi, khi bị kỷ luật như vậy thì năm tới tôi có được xét để dự thi vào các trường CAND hay không?  

Chiến sỹ CAND bị khiển trách có được dự thi vào các trường CAND?

Trả lời:

Căn cứ điểm c Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 15/2016/TT-BCA ngày 16/3/2016 của Bộ Công an quy định về tuyển sinh vào các trường CAND: “Đối với công dân đang thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND hoặc đã hoàn thành thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND, hoàn thành thực hiện nghĩa vụ quân sự trong Quân đội nhân dân, trong thời gian tại ngũ, hàng năm đều hoàn thành nhiệm vụ trở lên, không vi phạm kỷ luật từ mức khiển trách trở lên” thì bạn không đủ điều kiện để xét tuyển vào các trường CAND năm 2020.

Tuy nhiên, bạn vẫn có thể đăng ký dự thi Kỳ thi trung học phổ thông Quốc gia để lấy kết quả xét tuyển vào các trường ngoài ngành Công an theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Cùng chuyên mục
Phòng chống dịch bệnh COVID-19 là công việc quan trọng, cấp bách nhất hiện nay.

Sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường

(PLVN) - Công tác chống dịch COVID-19 đã và đang được Đảng, Nhà nước và Chính phủ quan tâm, chỉ đạo rất mạnh mẽ. Đặc biệt, trong thời điểm hiện nay, sự chỉ đạo càng quyết liệt, mạnh mẽ hơn nữa bởi tình hình diễn biến dịch ngày càng phức tạp. Chính phủ cũng đã đưa ra những chính sách phù hợp, linh hoạt, mạnh mẽ theo hướng đổi mới, sáng tạo.

Đọc thêm