Chủ động phối hợp trong công tác tư pháp và THADS địa phương

(PLVN) -Đây là yêu cầu của Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi tại buổi làm việc trực tuyến với cán bộ chủ chốt Cục Công tác phía Nam về kết quả công tác 3 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm các tháng tiếp theo trong năm 2020 diễn ra sáng 26/3.

Chủ động phối hợp trong công tác tư pháp và THADS địa phương

Tại buổi làm việc, Cục trưởng Cục Công tác phía Nam Nguyễn Thanh Bình cho biết trong tình hình dịch bệnh covid-19 đang diễn biến vô cùng phức tạp, Cục đã chủ động triển khai các giải pháp để thực hiện các nhiệm vụ công tác. Theo đó, việc theo dõi công tác tư pháp và THADS tại các địa phương khu vực phía Nam được thực hiện thường xuyên; công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế liên quan đến các mặt công tác như thi đua, mua sắm, đầu tư trang thiết bị được chú trọng; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được quan tâm thực hiện… Tuy nhiên, Cục còn gặp một số khó khăn, vướng mắc do nhân sự hạn chế; công tác tham mưu cho Lãnh đạo Bộ còn chưa kịp thời; công tác phối hợp với các cơ quan tư pháp địa phương và với các đơn vị thuộc Bộ còn chưa hiệu quả.

Chia sẻ với những khó khăn mà Cục đang gặp phải, Thứ trưởng Mai Lương Khôi đề nghị Lãnh đạo Cục cần có phương thức linh hoạt để thực hiện hiệu quả công tác theo dõi các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ, ngành Tư pháp tại khu vực phía Nam. Theo đó, cần xác định trọng tâm cần theo dõi, chú trọng tới các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, ngành, các lĩnh vực gắn bó mật thiết với người dân. Mặt khác, Cục có thể theo dõi theo địa bàn, trong đó lưu ý tới các địa phương có các mô hình tốt, kết quả tích cực trong lĩnh vực tư pháp; các địa bàn còn hạn chế, yếu kém để kịp thời báo cáo, tham mưu Lãnh đạo Bộ có các giải pháp khắc phục. Ngoài ra, Cục có thể tổ chức các cuộc giao ban, tọa đàm trực tuyến để kịp thời nắm bắt nhanh chóng, đầy đủ các thông tin về công tác tư pháp, THADS tại địa phương. 

Đặc biệt, Cục cần chủ động hơn nữa trong công tác phối hợp với các cơ quan tư pháp, cơ quan THADS địa phương và với các đơn vị thuộc Bộ; sớm xây dựng kế hoạch sơ kết các Quy chế phối hợp. Đồng thời bám sát kế hoạch triển khai các chương trình, kế hoạch của Bộ, ngành trong năm 2020 để có cách thức làm việc hiệu quả, hạn chế tối đa các ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh.

Trước đó, vào ngày 18/3, Thứ trưởng Mai Lương Khôi đã có buổi làm việc với với cán bộ chủ chốt Cục Trợ giúp pháp lý. Báo cáo tại buổi làm việc cho thấy, thể chế về công tác trợ giúp pháp lý đến nay đã cơ bản được hoàn thiện; chất lượng, công tác trợ giúp pháp lý ngày càng nhận được sự quan tâm của các cơ quan, ban ngành từ trung ương đến địa phương, kết quả các mặt công tác không ngừng được nâng cao…. Bên cạnh đó, công tác trợ giúp pháp lý còn gặp những thách thức như: tại một số ít địa phương hoạt động chưa tốt, nguồn lực dành cho công tác trợ giúp pháp lý còn chưa tương xứng với nhiệm vụ được giao.

Kết luận tại buổi làm việc, Thứ trưởng Mai Lương Khôi cơ bản nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm theo Kế hoạch công tác năm 2020 của Cục như: Tổ chức sơ kết thực hiện Đề án đổi mới công tác TGPL giai đoạn 2015 – 2025; phối hợp với các cơ quan liên quan để ban hành văn bản phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng về người thực hiện TGPL trực tại các cơ quan này. Tăng cường tìm kiếm, huy động các nguồn lực hỗ trợ cũng như sử dụng hiệu quả các nguồn lực để tiếp tục nâng cao kết quả công tác trợ giúp pháp lý trong những năm tiếp theo; quan tâm công tác kiện toàn tổ chức cán bộ của Cục; phối hợp với Cục Kế hoạch – tài chính thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng Trụ sở làm việc Cục TGPL. 

Ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của Cục Trợ giúp pháp lý tại buổi làm việc, Thứ trưởng đề nghị tập thể Lãnh đạo cùng đội ngũ cán bộ chủ chốt của Cục Trợ giúp pháp lý trong thời gian tới tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, kinh nghiệm quản lý trong các mặt công tác, chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Lãnh đạo Bộ trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao. Mục tiêu của công tác trợ giúp pháp lý là làm sao để người được trợ giúp pháp lý được tiếp cận đầy đủ với dịch vụ trợ giúp pháp lý có chất lượng tốt. Tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng. 

Cùng chuyên mục
Cán bộ địa phương làm thủ tục đăng ký khai sinh điện tử cho người dân.

Chủ động cung cấp các thủ tục hành chính thiết yếu trên Cổng dịch vụ công

(PLVN) - Ở Trung ương, Bộ Tư pháp đã “vào cuộc” hết sức quyết liệt thì ở địa phương, các Sở Tư pháp cũng đã chủ động trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Quyết định số 06/QĐ-TTg. Nhờ đó, việc giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch tại địa phương đạt nhiều kết quả rất tích cực.

Đọc thêm