Chủ động, tích cực triển khai công tác tuyên truyền pháp luật

(PLVN) - Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL), Bộ Tư pháp cho biết, trong Quý I năm 2019, công tác PBGDPL tại các bộ, ngành, đoàn thể trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã có những chuyển biến tích cực.

Bộ Tư pháp đã tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật; đang hoàn thiện để trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành một số Đề án về công tác PBGDPL; chuẩn bị nội dung, điều kiện để báo cáo Ban cán sự Đảng Chính phủ về tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư khoá IX về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân.

Công tác xây dựng, ban hành Kế hoạch công tác được thực hiện chủ động, sớm hơn năm 2018 nhằm tạo cơ sở cho việc triển khai nhiệm vụ đồng bộ, thống nhất, hiệu quả. Tính đến 18/3/2019, 100% các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện; hơn 20 Bộ, ngành, đoàn thể trung ương đã ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019.

Bên cạnh đó, có 19/63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã ban hành Kế hoạch tổng kết 05 năm thi hành Luật hòa giải ở cơ sở, Công văn chỉ đạo thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở; 08/63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành văn bản chỉ đạo riêng hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019.

Ba tháng đầu năm 2019, nhiều hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật đã được các địa phương tích cực triển khai. Nhiều chương trình phối hợp về PBGDPL được ký kết giữa Sở Tư pháp với các cơ quan, tổ chức liên quan tại địa phương. Nhiều địa phương tiếp tục duy trì các hình thức PBGDPL có hiệu quả, nhiều cuộc thi được tổ chức; nhiều hình thức PBGDPL mới được nghiên cứu, thử nghiệm… 

Cùng chuyên mục
 Thanh tra viên Nguyễn Đức Thuận.

Thanh tra viên Nguyễn Đức Thuận, Sở Y tế Nghệ An: “Ngôi sao” trong nhiều cuộc thi tìm hiểu pháp luật

(PLVN) - Trong công văn chọn nhân vật điển hình để tham gia chương trình “Gương sáng Pháp luật”, Sở Y tế Nghệ An giới thiệu một nhân vật rất đặc biệt, khi không phải người giữ chức vụ cao. Ông Nguyễn Đức Thuận, Thanh tra viên Sở Y tế, nổi tiếng vì là người đoạt nhiều giải thưởng các cuộc thi liên quan đến lĩnh vực pháp luật.

Đọc thêm