Chủ tịch Bến Tre chỉ đạo năm 2021 hạn chế thấp nhất việc hồ sơ đất đai trễ hạn

(PLVN) - Ngành TN&MT Bến Tre cần tập trung triển khai nhanh, có chất lượng kế hoạch quy hoạch, sử dụng đất; thực hiện tốt công tác quản lý hồ sơ, thủ tục có liên quan, hạn chế thấp nhất việc hồ sơ trễ hạn. 

Trong năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) cho biết đã trình UBND tỉnh ban hành 71 Quyết định về giao đất, thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất với diện tích gần 164 ha. Tỉ lệ thu gom, xử lý rác thải, rác sinh hoạt đô thị khoảng 80%; nhiều mô hình xử lý rác nông thôn nhân rộng có hiệu quả. Trong công tác đăng ký đất đai, Sở đã cấp giấy chứng nhận lần đầu cho tổ chức 84 giấy; cho hộ gia đình, cá nhân 1.450 giấy…

Chủ tịch Bến Tre chỉ đạo năm 2021 hạn chế thấp nhất việc hồ sơ đất đai trễ hạn ảnh 1
 Kiểm tra các hạng mục tại Nhà máy Xử lý rác thải Bến Tre.

Năm 2021, để góp phần phát triển kinh tế - xã hội, ông Nguyễn Minh Cảnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre đã đề nghị ngành TN&MT tập trung triển khai nhanh, có chất lượng kế hoạch quy hoạch, sử dụng đất; thực hiện tốt công tác quản lý hồ sơ, thủ tục có liên quan, hạn chế thấp nhất việc hồ sơ trễ hạn. Có giải pháp, chỉ tiêu cụ thể trong thực hiện công tác cải cách hành chính trong năm 2021.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức pháp luật, ý thức và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư trong công tác bảo vệ môi trường.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch tỉnh Bến Tre yêu cầu ngành TN&MT kiểm soát chặt chẽ nguồn ô nhiễm môi trường, tập trung triển khai thực hiện mô hình phân loại, thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt. Quan tâm rà soát lại đất cho thuê, kịp thời phát hiện những trường hợp sử dụng đất không đúng mục đích, không hiệu quả để có giải pháp thu hồi. Đặc biệt trong thời gian tới, các sở ngành Bến Tre cần quan tâm tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông thôn mới.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm