Chủ tịch Đồng Tháp yêu cầu khẩn trương khắc phục những hạn chế trong giải quyết thủ tục hành chính

(PLVN) - Qua báo cáo kết quả kiểm tra cải cách hành chính quý I năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Dương yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, TP khẩn trương khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã nêu về giải quyết thủ tục hành chính.

Giải quyết thủ tục hành chính. Ảnh: minh họa

Giải quyết thủ tục hành chính. Ảnh: minh họa

Theo đó, tăng cường công tác chỉ đạo điều hành, chấn chỉnh thái độ, trách nhiệm phục vụ trong công tác giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) của công chức, viên chức tại Bộ phận Một cửa; thực hiện đầy đủ quy trình giải quyết hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử; cập nhật kịp thời và đầy đủ các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết trên Trang thông tin điện tử cũng như bảng niêm yết TTHC tại Bộ phận Một cửa. 

Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền và các biện pháp hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Tăng cường các hình thức, các kênh tuyên truyền về thực hiện TTHC qua đường bưu chính công ích, mô hình hẹn giờ hướng dẫn thực hiện TTHC tại nhà người dân.

Thường xuyên theo dõi, kiểm tra thái độ và trách nhiệm làm việc của viên chức về công tác giải quyết TTHC tại cơ quan, địa phương, đặc biệt đối với lĩnh vực đất đai; kịp thời thông tin những vướng mắc trong việc giải quyết hồ sơ TTHC để có biện pháp xử lý kịp thời. 

Tổ chức kiểm điểm trách nhiệm Lãnh đạo từng cơ quan, đơn vị còn hạn chế trong sử dụng các phần mềm, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc. Đối với các huyện, TP được kiểm tra cải cách hành chính phải báo cáo kết quả khắc phục trước ngày 17/4/2020. 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các lãnh đạo Sở, ban, ngành phối hợp chặt chẽ với UBND cấp huyện để kịp giải quyết các vướng mắc, khó khăn trong việc giải quyết TTHC; nghiêm túc phê bình, kiểm điểm, xử lý những trường hợp sai phạm.

Thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn các cơ quan, địa phương thực hiện đúng các quy định về kiểm soát TTHC, theo dõi, tham mưu UBND Tỉnh chỉ đạo kịp thời đối với các vấn đề phát sinh.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm