Chủ tịch nước công bố 9 luật 2 nghị quyết

(PLO) - Luật an toàn thông tin mạng, Luật hoạt động giám sát của QH và HĐND, Luật kế toán, Luật Thống kế , Luật Khí tượng thủy văn, Bộ luật hàng hải VN, Luật phí và lệ phí, Luật Trưng cầu ý dân, Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng, Nghị quyết ban hành nội quy kỳ họp của QH, Nghị quyết về việc phê chuẩn Nghị định thư sửa đổi Hiệp định Marrakesh thành lập Tổ chức thương mại thế giới đã được Chủ tịch nước công bố

Phó Chủ nhiệm văn phòng Chủ tịch nước công bố Lệnh của Chủ tịch nưc[s công bố 9 luật và 2 nghị quyết

Phó Chủ nhiệm văn phòng Chủ tịch nước công bố Lệnh của Chủ tịch nưc[s công bố 9 luật và 2 nghị quyết

Sáng nay (18/12), Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo về Lệnh của Chủ tịch nước công bố 9 luật 2 nghị quyết được QH khóa XIII kỳ họp thứ 10 thông qua

Bao gồm: Luật an toàn thông tin mạng (ATTTM), Luật hoạt động giám sát của QH và HĐND, Luật kế toán, Luật Thống kế , Luật Khí tượng thủy văn, Bộ luật hàng hải VN, Luật phí và lệ phí, Luật Trưng cầu ý dân (TCYD), Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng, Nghị quyết ban hành nội quy kỳ họp của QH, Nghị quyết về việc phê chuẩn Nghị định thư sửa đổi Hiệp định Marrakesh thành lập Tổ chức thương mại thế giới.

TCYD có giá trị quyết định

Theo Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hội Luật gia VN Lê Minh Tâm, Luật TCYD có hiệu lực từ 1/7/2016 quy định đối tượng TCYD là các cử tri và TCYD có giá trị quyết định đối với vấn đề được đưa ra trưng cầu và có hiệu lực kể từ ngày công bố. UBTVQH được giao ra nghị quyết xác định kết quả TCYD và phải được công bố chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày bỏ phiếu TCYD; trường hợp bỏ phiếu lại thì thời hạn công bố kết quả TCYD chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày bỏ phiếu lại.

Các vấn đề TCYD là toàn văn Hiến pháp hoặc một số nội dung quan trọng của Hiến pháp; vấn đề đặc biệt quan trọng về chủ quyền, lãnh thổ quốc gia, về quốc phòng, an ninh, đối ngoại có ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của quốc gia; vấn đề đặc biệt quan trọng về KT-XH có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của đất nước; vấn đề đặc biệt quan trọng khác của đất nước.

TCYD được tổ thực hiện trong phạm vi cả nước vì những vấn đề đưa ra TCYD là những vấn đề có ý nghĩa ở tầm quốc gia đưa ra để toàn dân quyết định.

UBTVQH, Chủ tịch Nước, Chính phủ hoặc ít nhất 1/3 tổng só ĐBQH có quyền đề nghị QH xem xét, quyết định TCYD. Luật TCYD cũng quy định, cuộc TCYD hợp lệ phải được ít nhất 3/4 tổng số cử tri cả nước có tên trong danh sách cử tri đi bỏ phiếu. Nội dung TCYD được quá nửa số phiếu hợp lệ tán thành có giá trị thi hành; đối với TCYD về Hiến pháp phải được 2/3 số phiếu hợp lệ tán thành.

Miễn giảm phí, lệ phí cho một số đối tượng

Giới thiệu về một số nội dung của Luật phí và lệ phí, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai cho biết, hiện tại các khoản phí trong Danh mục kèm theo Luật đều do cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập cung cấp. Tuy nhiên, trong tương lai một số khoản phí có  khả năng xã hội hóa cao, có thể chuyển giao cho DN cung cấp do đó, Luật đã qui định nguyên tắc xác định mức thu phí. 

Các đối tượng thuộc diện được miễn giảm phí, lệ phí là trẻ em, hộ nghèo,  người cao tuổi, người khuyết tật, người có công với cách mạng, đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn và một số đối tượng đặc biệt theo quy định của pháp luật.

Theo Luật, phí thu từ các hoạt động dịch vụ do cơ quan nhà nước thực hiện phải nộp vào ngân sách nhà nước; phí thu từ các hoạt động dịch vụ do đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện được để lại một phần hoặc toàn bộ số tiền phí thu được để trang trải chi phí hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí dựa trên cơ sở dự toán được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, phần còn lại nộp ngân sách nhà nước.

Phí thu từ các hoạt động dịch vụ do tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền gao thực hiện được để lại một phần hoặc oàn bộ số tiền phí thu được để trang trải chi phí hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí; phần còn lại nộp ngân sách nhà nước.

Luật phí và lệ phí có hiệu lực từ 1/1/2017.

Chú trọng bảo vệ thông tin cá nhân

Về Luật ATTTM, đại diện Cục ATTT (Bộ TTTT) cho biết, Luật ATTTM dành một chương để bảo đảm ATTTM gồm bảo vệ thông tin mạng; bảo vệ thông tin cá nhân với quy định về trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước trong bảo vệ thông tin cá nhân trên mạng; bảo vệ hệ thống thông tin và ngăn chặn xung đột thông tin trên mạng, ngăn chặn các hoạt động lợi dụng mạng để khủng bố.

Thực tế, việc cung cấp dịch vụ ATTT như bán tường lửa, thiết bị giám sát, thiết bị phân tích chống mã độc, dịch vụ đánh giá ATTT… chưa được kiểm soát vì chưa có chuẩn. Do đó, Luật ATTTM  quy định khắt khe đối với các DN cung cấp dịch vụ, bán sản phẩm ATTT. “Chắc chắn sau khi có Luật việc cung cấp dịch vụ ATTT sẽ chất lượng hơn, đào thải được những DN nhỏ, manh mún, chất lượng kém” – đại diện Cục ATTT khẳng định.

Hiện chưa có hệ thống thu thập thông tin cá nhân mà chủ yếu là do cá nhân tự khai báo khi tham gia các dịch vụ và chỉ cần bỏ ra vài trăm nghìn là mua được thông tin cá nhân. Vì thế, Luật đã có quy định kiểm soát vấn đề này và có đường dây nóng để người dân phản ánh nếu có việc thu thập, phát tán thông tin cá nhân không đúng quy định. Các hành vi này sẽ bị xử lý theo quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực TTTT.

Ngoài ra, đại diện Cục ATTT cũng cho biết, thư rác chủ yếu là do các nhà mạng quản lý không tốt sim trả trước, Bộ đã có nhiều biện pháp đồng bộ và tới đây cùng với Luật ATTTM, Bộ sẽ sửa đổi Thông tư 04 để quản lý sim trả trước chặt chẽ hơn.  

Luật ATTTM có hiệu lực từ 1/7/2016./.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Tọa đàm khoa học tại Vĩnh Phúc đã đưa ra nhiều giải pháp nhằm xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các chính sách pháp luật về đất đai.

Vĩnh Phúc đề xuất tiếp tục giữ các quan điểm về sở hữu đất đai

(PLVN) - Sáng 25/6, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức buổi tọa đàm khoa học “Một số vấn đề lý luận - thực tiễn về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ”.

Đọc thêm