Chủ tịch tỉnh Cao Bằng chỉ đạo tăng cường làm việc cả cuối tuần

(PLVN) - Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh vừa ký ban hành Công văn số 2178/UBND-TH chỉ đạo về việc tăng cường làm việc liên tục các ngày trong tuần (kể cả thứ Bảy, Chủ nhật) đến hết ngày 31/01/2021. 

Chủ tịch tỉnh Cao Bằng chỉ đạo tăng cường làm việc liên tục các ngày trong tuần

Chủ tịch tỉnh Cao Bằng chỉ đạo tăng cường làm việc liên tục các ngày trong tuần

Nhằm mục đích đôn đốc đối tượng nộp thuế thực hiện nghĩa vụ với ngân sách, thực hiện các nhiệm vụ thu - chi ngân sách trên địa bàn, quyết tâm thực hiện dự toán ngân sách năm 2020 ở mức cao nhất; kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh và theo dõi, tổng hợp số liệu thu, chi ngân sách để tham mưu, báo cáo phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành ngân sách của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài chính, Cục Thuế, Cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước tỉnh tổ chức, lựa chọn, bố trí và sắp xếp cán bộ công chức để có thể làm việc liên tục các ngày trong tuần cho phù hợp (kể cả thứ Bảy, Chủ nhật) đến hết ngày 31/01/2021.

Đồng thời, chỉ đạo UBND các huyện, Thành phố căn cứ tình hình thực tế để chỉ đạo các phòng ban, đơn vị trực thuộc tổ chức triển khai, đảm bảo thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Nhà nước năm 2020 đã được UBND tỉnh, HĐND huyện, Thành phố giao.

Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Cao Bằng chỉ đạo các phòng chuyên môn trực thuộc, các ngân hàng thương mại trên địa bàn tổ chức phối hợp tốt trong công tác giao dịch; duy trì và tổ chức hoạt động của hệ thống thanh toán từ nay cho đến hết ngày 31/01/2021, phục vụ kịp thời công tác tập trung các khoản thu và chi trả, thanh toán từ ngân sách Nhà nước.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm