Chương trình OCOP Bạc Liêu hướng đến nâng tầm thương hiệu vươn ra tầm thế giới.

(PLVN) - Ngày 29/9, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Dương Thành Trung đã chủ trì Hội nghị tổng kết thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), giai đoạn 2019-2020 và triển khai kế hoạch thực hiện giai đoạn 2021-2025.

Theo đánh giá của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, đến nay chương trình OCOP đã lan tỏa rộng khắp các địa phương, góp phần tích cực trong việc tạo thêm động lực phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Đây cũng là bước tiến quan trọng trong thúc đẩy phát triển sản phẩm, đưa Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh đi vào thực chất và hiệu quả. 

Tuy nhiên, theo các đại biểu dự Hội nghị, bên cạnh những kết quả đạt được trong thời gian qua, chương trình OCOP vẫn còn những hạn chế nhất định đó là: Kết quả đạt được từ việc thực hiện chương trình chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của địa phương; Công tác tuyên truyền còn hạn chế; Một số địa phương chưa tâm quyết, đôi lúc thiếu sự quan tâm trong việc thực hiện Chương trình... Đây cũng là những vấn đề mà các đại biểu đã tập trung thảo luận để chương trình OCOP của tỉnh ngày càng hoàn thiện hơn.

Chương trình OCOP Bạc Liêu hướng đến nâng tầm thương hiệu vươn ra tầm thế giới. ảnh 1
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Dương Thành Trung trao chứng nhận sản phẩm OCOP cho các chủ thể. 
Chương trình OCOP Bạc Liêu hướng đến nâng tầm thương hiệu vươn ra tầm thế giới. ảnh 2
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Dương Thành Trung trao bằng khen cho cá nhân và tập thể có thành tích trong thực hiện chương trình OCOP giai đoạn 2019-2020. 

Phát biểu Kết luận và chỉ đạo Hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Dương Thành Trung, cho rằng: Bạc Liêu đi sau các tỉnh, thành phố về thực hiện chương trình OCOP. Tuy nhiên, qua một thời gian ngắn tập trung tuyên truyền, vận động và triển khai thực hiện tỉnh Bạc Liêu đã có được 52 sản phẩm OCOP. Ông Dương Thành Trung hy vọng trong thời gian tới với kinh nghiệm và sản phẩm đã có tỉnh sẽ bắt nhịp được với các tỉnh, thành trong khu vực trong xây dựng thực hiện chương trình OCOP. 

Để làm tốt hơn chương trình OCOP trong giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến 2030, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đề nghị các ngành, các địa phương, phải quyết liệt hơn nữa trong công tác tuyên truyền, hỗ trợ cá nhân và tổ chức thực hiện chương trình này; Yêu cầu phải sớm củng cố ổn định tổ chức hội đồng đánh giá sản phẩm; Làm tốt công tác hỗ trợ các chủ thể tham gia các hội chợ, triển lãm để quảng bá sản phẩm, nâng tầm thương hiệu đủ khả năng vươn ra tầm thế giới.

Hội nghị cũng đã triển khai kế hoạch thực hiện chương trình OCOP tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030. Với mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể là góp phần nâng cao thu nhập, đời sống cho nhân dân và thực hiện nhóm tiêu chí “Kinh tế và tổ chức sản xuất” trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới. 

Cũng tại Hội nghị đã công bố quyết định công nhận sản phẩm OCOP đợt 1 và đợt 2/2020 và trao giấy chứng nhận sản phẩm OCOP cho các chủ thể sản phẩm. Có 5 cá nhân và 3 tập thể được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2019-2020./.

Chương trình OCOP, là chương trình phát triển kinh tế Khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và tăng giá trị, cũng là giải pháp vừa là nhiệm vụ trong việc triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. 

Mục tiêu trọng tâm của chương trình là phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị, do các thành phần kinh tế tư nhân và kinh tế tập thể thực hiện, với sự kiến tạo và hỗ trợ của nhà nước. Qua hai năm thực hiện chương trình, toàn tỉnh Bạc Liêu đã có 52 sản phẩm, được Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định công nhận là sản phẩm OCOP, trong đó, có 4 sản phẩm đạt 4 sao, 37 sản phẩm đạt 3 sao. 

Cùng chuyên mục

Đọc thêm