Chuyển biến mạnh mẽ sau 5 năm thực hiện Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật tại Hà Tĩnh

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sau 5 năm thực hiện Chương trình Phổ biến, giáo dục pháp luật (BPGDPL) giai đoạn 2017 - 2021 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức pháp luật của cấp uỷ, chính quyền và Nhân dân. Góp phần phục vụ đắc lực nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Hội nghị tập huấn Bộ Luật Hình sự (ảnh Kim Oanh)

Hội nghị tập huấn Bộ Luật Hình sự (ảnh Kim Oanh)

Sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định (QĐ) số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017, Hà Tĩnh đã kịp thời ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình BPGDPL giai đoạn 2017- 2021 trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh cũng đã ban hành Kế hoạch triển khai các Đề án thuộc Chương trình: Kế hoạch 172/KH-UBND ngày 23/5/2017 về thực hiện “Đề án Tăng cường PBGDPL cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới hải đảo giai đoạn 2017-2021”; Kế hoạch số 342 ngày 13/10/2017 về triển khai thực hiện “Đề án Xã hội hoá công tác PBGDPL và TGPL giai đoạn 2017 -2021 trên địa bàn tỉnh”….

Sau khi các kế hoạch được ban hành, UBND tỉnh giao cho các cơ quan chủ trì thực hiện tổ chức tuyên truyền, quán triệt sâu rộng trong cán bộ và Nhân dân thông qua nhiều hình thức như: hội nghị, thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở, các phương tiện thông tin đại chúng. Đồng thời, thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn các ngành, địa phương, đơn vị trong việc triển khai các nội dung cụ thể của Chương trình và các Đề án.

Chuyển biến mạnh mẽ sau 5 năm thực hiện Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật tại Hà Tĩnh ảnh 1

Mô hình xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (ảnh Kim Oanh)

Theo số liệu thống kê, trong giai đoạn 2017-2021 toàn tỉnh đã tổ chức 27.000 cuộc phổ biến pháp luật trực tiếp, tổ chức và hưởng ứng 768 cuộc thi trong giai đoạn 2017-2021 toàn tỉnh đã tổ chức hơn 27.000 cuộc phổ biến pháp luật trực tiếp, tổ chức và hưởng ứng 768 cuộc thi tìm hiểu pháp luật, in ấn và cấp phát gần 3 triệu tài liệu tuyên truyền pháp luật.

Đáng chú ý, công tác tuyên truyền pháp luật đã bám sát các nhiệm vụ chính trị quan trọng và yêu cầu thực tiễn trong từng thời điểm, như tuyên truyền pháp luật phục vụ đại hội Đảng các cấp, bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tuyên truyền pháp luật về phòng chống dịch bệnh Covid-19…

Việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam (09/11) trên địa bàn tỉnh hàng năm được tổ chức thực hiện nghiêm túc, tạo sức lan tỏa sâu rộng, trở thành đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý sâu rộng; thực sự là ngày hội PBGDPL hàng năm. Bên cạnh đó, công tác PBGDPL cho các đối tượng đặc thù được quan tâm đẩy mạnh.

Theo số liệu thống kê trong giai đoạn 2017-2021, các cơ quan, địa phương đã in ấn, cấp phát 17.650 sách pháp luật, 143.6000 tờ rơi, 32.000 đĩa VCD tuyên truyền pháp luật cho cán bộ, nhân dân các xã vùng biên giới, bờ biển; đẩy mạnh tuyên truyền các quy định, chính sách pháp luật liên quan đến người khuyết tật, chế độ, trách nhiệm của nhà nước và xã hội trong việc tạo điều kiện hỗ trợ người khuyết tật; tổ chức đối thoại với doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến chế độ, chính sách của người lao động và người sử dụng lao động....

Tại cấp huyện đã tổ chức 10.876 cuộc tuyên truyền, phổ biến pháp luật trực tiếp; in ấn, cấp phát 81.552 tờ rơi, tờ gấp và nhiều văn bản, tài liệu khác … cho các nhóm đối tượng đặc thù theo quy định của Luật PBGDPL. Việc xây dựng các mô hình điểm về PBGDPL để nhân rộng được tỉnh đặc biệt quan tâm thực hiện.

Năm 2018, trong khuôn khổ thực hiện dự án “Hỗ trợ quản trị địa phương trách nhiệm giải trình, đáp ứng được tại tỉnh Hà Tĩnh” của Chính phủ Vương Quốc Bỉ, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tư pháp lựa chọn xã Kỳ Đồng- Huyện Kỳ Anh để xây dựng mô hình điểm về PBGDPL. Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng nhiều mô hình PBGDPL hiệu quả như: Mô hình “Câu lạc bộ tình thương” được xây dựng tại xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn đã tập hợp, giáo dục, cảm hóa các đối tượng nghiện hút và vi phạm pháp luật, giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng; mô hình “Tổ chức đối thoại” giữa các cơ quan nhà nước và Nhân dân tại thị xã Hồng Lĩnh, mô hình “Hỏi đáp pháp luật” tại huyện Nghi Xuân thực sự là kênh thông tin để giải đáp, cung cấp thông tin pháp luật kịp thời đến người dân, mô hình “Cầu nối se duyên” chống hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc Chứt, mô hình “Xe tuyên truyền lưu động” của Bộ đội Biên phòng…

Cùng với đó, nguồn nhân lực thực hiện công tác PBGDPL thường xuyên được củng cố, kiện toàn. Hiện nay Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh gồm 38 thành viên, 59 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, 237 báo cáo viên pháp luật cấp huyện, 2.479 tuyên truyền viên pháp luật cấp xã, 13.241 hòa giải viên ở cơ sở.

Chuyển biến mạnh mẽ sau 5 năm thực hiện Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật tại Hà Tĩnh ảnh 2

Lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật (ảnh Kim Oanh)

Ngành giáo dục hiện có hơn 136 giáo viên THPT giảng dạy môn giáo dục công dân và pháp luật; 1.529 giáo viên THCS dạy môn ghép có môn giáo dục công dân. Đội ngũ này thường xuyên được tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng và chuyên môn nghiệp vụ, về cơ bản đã phát huy được vai trò, trách nhiệm và năng lực của mình, thực sự là lực lượng nòng cốt, là cầu nối chuyển tải các nội dung pháp luật đến cán bộ và Nhân dân.

Nhìn chung việc thực hiện Chương trình PBGDPL 2017-2021 và các Đề án trong khuôn khổ chương trình này đã tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp về công tác PBGDPL, từ đó đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác PBGDPL tại ngành, địa phương.

Công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, qua đó góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và Nhân dân, phục vụ đắc lực nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Thể chế về công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh tiếp tục được hoàn thiện, Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, hòa giải viên ở cơ sở được củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động, về cơ bản phát huy được vai trò, trách nhiệm trong công tác này.

Chuyển biến mạnh mẽ sau 5 năm thực hiện Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật tại Hà Tĩnh ảnh 3

Hội nghi tập huấn nghiệp vụ Hòa giải viên tại cơ sở (ảnh Kim Oanh)

Nội dung, hình thức tuyên truyền pháp luật tiếp tục được đổi mới, đáp ứng đúng nhu cầu tìm hiểu pháp luật của cán bộ và nhân dân, ứng dụng nhiều hình thức PBGDPL mới mang lại sức lan tỏa sâu rộng. Mối quan hệ phối hợp giữa các cấp các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngày càng chặt chẽ.

Nguồn lực đảm bảo thực hiện công tác PBGDPL được quan tâm hơn trước, việc thực hiện xã hội hóa công tác PBGDPL bước đầu đã có những đóng góp nhất định cho công tác này. Đa số người dân đã ý thức được việc tìm hiểu và chấp hành pháp luật là nghĩa vụ của bản thân và tự giác thực hiện, đồng thời vận động, thuyết phục những người xung quanh cùng tuân thủ pháp luật.

Trong thời gian tới, để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, PBGDPL, các địa phương cần tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo của cấp ủy đảng, chỉ đạo của chính quyền, huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị thực hiện công tác này.

Củng cố tổ chức, nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp, kiện toàn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác PBGDPL đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng thời không ngừng đổi mới, sử dụng có hiệu quả và sáng tạo các hình thức phổ biến pháp luật, kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền và tổ chức thi hành pháp luật và đảm bảo các điều kiện cần thiết cho công tác PBGDPL./.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Tiếp tục hoàn thiện nhiệm vụ rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo chuyên đề, lĩnh vực

Tiếp tục hoàn thiện nhiệm vụ rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo chuyên đề, lĩnh vực

(PLVN) - Chiều 1/7, Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) Nguyễn Duy Thắng đã chủ trì cuộc họp trao đổi về tình hình thực hiện nhiệm vụ rà soát VBQPPL theo chuyên đề, lĩnh vực của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát VBQPPL và tình hình xử lý kết quả rà soát VBQPPL của các bộ, cơ quan ngang bộ.

Đọc thêm