Chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa có bị hạn chế không?

(PLO) - Hiện nay việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa có bị hạn chế không vì tôi đang muốn chuyển đổi đất này sang đất làm muối? (Minh Trang- Ninh Thuận hỏi)

Chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa có bị hạn chế không?

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 134 Luật đất đai 2013 “ Người sử dụng đất trồng lúa có trách nhiệm cải tạo, làm tăng độ màu mỡ của đất; không được chuyển sang sử dụng vào mục đích trồng cây lâu năm, trồng rừng, nuôi trồng thủy sản, làm muối và vào mục đích phi nông nghiệp nếu không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.”

Bên cạnh đó theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 57 Luật đất đai thì đối với trường hợp chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối cần phải được sự cho phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Căn cứ theo các quy định của pháp luật thì Nhà nước luôn đặt mục tiêu bảo vệ quỹ đất trồng lúa, hạn chế chuyển đất trồng lúa sang sử dụng vào mục đích khác nếu không thật sự cần thiết cho sự phát triển kinh tế, xã hội. Việc chuyển đất trồng lúa sang mục đích khác là có điều kiện, có giới hạn, phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt. Bởi vậy, việc chuyển đổi đất trồng lúa sẽ khó khăn hơn so với một số loại đất khác.

Nếu bạn có ý định chuyển đổi đất trồng lúa sang đất làm muối thì trước hết phải được sự cho phép UBND cấp huyện. Việc tự ý chuyển đổi sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm