Cổ phiếu trả cổ tức FLC được giao dịch trên thị trường

(PLO) - Tập đoàn FLC vừa thông báo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2014. 

Cổ phiếu trả cổ tức FLC được giao dịch trên thị trường

Theo đó, số cổ phiếu đã phân phối: 6.173.882 cổ phiếu. Như vậy, tổng số cổ phiếu hiện tại đang lưu hành: 160.533.882 cổ phiếu. 

Sau khi phát hành xong, tổng số vốn điều lệ của FLC sẽ  là hơn 1605 tỷ đồng.

Việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức được thực hiện theo công văn số 3867/UBCK-QLPH ngày 07/07/2014 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

FLC đã tiến hành các thủ tục đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh và dự kiến ngày giao dịch đầu tiên cho số cổ phiếu phát hành để trả cổ tức là ngày 26/08/2014.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm