Công an Quảng Ninh tăng cường xử lý thông tin dư luận xã hội trên không gian mạng

(PLVN) - Trong những năm qua, tình hình kinh tế - xã hội, an ninh chính trị nội bộ, tư tưởng cán bộ và nhân dân tỉnh Quảng Ninh cơ bản ổn định, chưa phát hiện các khuynh hướng chính trị cực đoan, công khai chống đối, song vẫn còn tiềm ẩn vấn đề phức tạp. Vì vậy, lãnh đạo Công an tỉnh quán triệt, triển khai tăng cường công tác nắm bắt tình hình tư tưởng các giai tầng xã hội, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh yêu cầu tăng cường công tác nắm bắt dư luận xã hội, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh yêu cầu tăng cường công tác nắm bắt dư luận xã hội, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Năm 2020, Công an tỉnh Quảng Ninh đã tích cực triển khai đồng bộ nhiều mặt công tác nhằm kịp thời nắm bắt dư luận xã hội, ngăn chặn, xử lý các luồng thông tin tiêu cực, trái chiều.

Thực hiện rà soát trên không gian mạng, lập danh sách, thống kê 168 hội nhóm, fanpage thường xuyên đưa tin nhạy cảm về chính trị, phức tạp về ANTT; 19 webstie của các tổ chức xã hội dân sự đối lập; 89 fanpage, diễn đàn, hội nhóm đông thành viên có liên quan đến Quảng Ninh, phát hiện mới 19 cá nhân có địa chỉ tại Quảng Ninh thường xuyên hoạt động đăng tải, chia sẻ, bình luận các bài viết có nội dung xấu trên không gian mạng, từ đó kịp thời triển khai công tác xác minh, ngăn chặn các hoạt động phức tạp.

Thống kê tổng số 125 trường hợp địa chỉ tại Quảng Ninh có biểu hiện bất mãn, tiêu cực, thường xuyên tham gia bình luận, chia sẻ các bài viết có nội dung trái chiều, tham gia các nhóm, diễn đàn mạng xã hội phức tạp, phản động. Xử lý vi phạm hành chính đối với 30 trường hợp, phạt tổng số 228.25 triệu đồng về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên không gian mạng; có biện pháp giáo dục, răn đe, nhắc nhở, buộc gỡ bỏ và cải chính thông tin đối với 52 trường hợp khác.

Để nâng cao hiệu quả xử lý thông tin dư luận xã hội trên không gian mạng, trong thời gian tới, nhất là trong bối cảnh tiến tới Đại hội XIII của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, Công an tỉnh Quảng Ninh xác định, công tác nắm bắt thông tin dư luận, kịp thời đưa ra đánh giá, phương án xử lý các luồng thông tin xấu độc.

Phối hợp với các ban liên quan làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy, thủ trưởng các các Sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức, đoàn thể, trường học và các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức chính trị, ý thức cảnh giác cho cán bộ đảng viên, công nhân viên chức, người lao động, học sinh sinh viên, trước những âm mưu, phương thức, hoạt động tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước.

Mặt khác, không ngừng đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức công tác tuyên truyền theo hướng nâng cao sức thuyết phục và tính chiến đấu, nỗ lực sáng tạo, tập trung đầu tư hoạt động tại cơ sở, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực.

Tăng cường đầu tư, sử dụng các công cụ hỗ trợ tìm kiếm có thể giúp theo dõi tin tức một cách hệ thống, đầy đủ, chi tiết về một sự kiện nhất định và các luồng dư luận xã hội khác nhau về sự kiện đó. Nâng cao kỹ năng nắm bắt dư luận xã hội và khả năng chắt lọc thông tin, phân tích, tổng hợp của người thực hiện, tìm kiếm một cách hệ thống.

Phát huy tốt vai trò của các lực lượng tác chiến không gian mạng, an ninh mạng; áp dụng các biện pháp kỹ thuật cần thiết, thích hợp trên không gian mạng để phòng ngừa, nhận diện, phát hiện, ngăn chặn, xử lý và gỡ bỏ thông tin xấu độc, xử lý nghiêm đối với các vi phạm, góp phần định hướng dư luận, đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm