Công bố 5 TTHC trong lĩnh vực trọng tài thương mại

(PLVN) - Bộ Tư pháp vừa ban hành Quyết định số 614/QĐ-BTP để công bố 5 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trọng tài thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ. 

Trụ sở Bộ Tư pháp

Trụ sở Bộ Tư pháp

Cụ thể, thủ tục hành chính cấp Trung ương (cơ quan thực hiện là Bộ Tư pháp) có 2 thủ tục được sửa đổi, bổ sung gồm “Cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam” (số B-BTP-277055-TT) và “Cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam” (B-BTP-277056-TT).

Hai thủ tục được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 124/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/2011/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trọng tài thương mại).

Còn ở cấp tỉnh (cơ quan thực hiện là Sở Tư pháp) có 3 thủ tục hành chính gồm “Đăng ký hoạt động của Trung tâm Trọng tài” (B-BTP-277038-TT), “Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm Trọng tài” (B-BTP-277039-TT) và “Đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam” (B-BTP-277058-TT) cũng được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 124/2018/NĐ-CP. 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm