Công khai, minh bạch, công bằng trong đánh giá thi đua, khen thưởng

(PLVN) -Sáng 13/11, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh và Vụ trưởng Vụ Thi đua – khen thưởng Nguyễn Thị Tố Nga đã đồng chủ trì Tọa đàm triển khai thực hiện Bảng tiêu chí chấm điểm thi đua, đánh giá, xếp hạng các đơn vị thuộc Bộ năm 2020.

Công khai, minh bạch, công bằng trong đánh giá thi đua, khen thưởng

Báo cáo tại Tọa đàm cho biết, trong gần 10 năm qua, công tác chấm điểm, thi đua, đánh giá, xếp hạng đối với Sở Tư pháp và cơ quan THADS các địa phương đã được Bộ Tư pháp triển khai thực hiện và dần đi vào nề nếp. Tuy nhiên, đối với các đơn vị thuộc Bộ, nhiều năm nay do chưa có một hệ tiêu chí phù hợp làm công cụ chấm điểm, đánh giá, xếp hạng đã phần nào gây ra sự khó khăn trong việc đánh giá chính xác kết quả thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị cũng như ảnh hưởng đến tính khách quan trong bình xét các danh hiệu thi đua, đề nghị khen thưởng đối với các tập thể.

Để khắc phục tình trạng này, trong những năm gần đây, chủ trương xây dựng và tổ chức thực hiện Bảng Tiêu chí chấm điểm thi đua, đánh giá, xếp hạng các đơn vị thuộc Bộ đã được Lãnh đạo Bộ chỉ đạo triển khai thực hiện. Khắc phục những bất cập, hạn chế của Bảng Tiêu chí năm 2019, Bảng tiêu chí năm 2020 đã được sửa đổi, xây dựng theo 3 phần lớn: Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong kế hoạch công tác năm 2020 của đơn vị đã được lãnh đạo Bộ phê duyệt và những nhiệm vụ khác được giao trong năm; các mặt công tác khác; đánh giá chung của Lãnh đạo Bộ Tư pháp. Đồng thời bổ sung nội dung áp dụng điểm chấm, kết quả đánh giá, xếp hạng để đề nghị xét tặng các danh hiệu thi đua. 

Tại Tọa đàm, đại diện các đơn vị thuộc Bộ đã trao đổi, góp ý về những điểm thuận lợi của Bảng Tiêu chí năm 2020, thẳng thắn chỉ ra các khó khăn, bất cập khi triển khai Bảng tiêu chí này để đưa ra những kiến nghị, đề xuất cụ thể. 

Sau khi nghe các ý kiến, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh nhấn mạnh trong công tác thi đua, khen thưởng, việc xây dựng Bảng tiêu chí giữ vai trò rất quan trọng để giúp công tác này được thực hiện thực chất, hiệu quả, thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị. Để được như vậy, công tác đánh giá thi đua phải đảm bảo tính công khai, minh bạch và công bằng. 

Vì vậy, Thứ trưởng yêu cầu Vụ Thi đua – khen thưởng cần tiếp tục rà soát các tiêu chí đánh giá thi đua đồng thời nghiên cứu, tiếp thu kinh nghiệm từ việc xây dựng Bảng tiêu chí đối với Sở Tư pháp và cơ quan THADS các địa phương để hoàn thiện Bảng tiêu chí, vừa đáp ứng yêu cầu về định tính, định lướng vừa đúng với các quy định của Luật thi đua, khen thưởng. 

Cùng chuyên mục
Trường Đại học Luật Hà Nội chuẩn bị tổ chức Diễn đàn Luật học và phát triển năm 2022

Trường Đại học Luật Hà Nội chuẩn bị tổ chức Diễn đàn Luật học và phát triển năm 2022

(PLVN) - Với mục tiêu phát triển thành trường đại học trọng điểm định hướng nghiên cứu, thể hiện trách nhiệm xã hội, sự tiên phong và với mong muốn góp phần tích cực hơn nữa trong tư vấn chính sách cho Đảng và Nhà nước, Trường Đại học Luật Hà Nội chọn chủ đề “Một số vấn đề về xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn hiện nay” làm trọng tâm cho toàn bộ các hoạt động khoa học thuộc khuôn khổ Diễn đàn Luật học và Phát triển năm 2022.

Đọc thêm