Công tác thông tin đối ngoại tỉnh Hà Nam ngày càng đổi mới

(PLVN) - Sáng 30/12, Ban Chỉ đạo (BCĐ) công tác thông tin đối ngoại tỉnh Hà Nam tổng kết công kết công tác thông tin đối ngoại năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. 

Công tác thông tin đối ngoại tỉnh Hà Nam ngày càng đổi mới

Tham dự và chủ trì Hội nghị có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ công tác thông tin đối ngoại tỉnh Trần Đức Thuần chủ trì Hội nghị.

Năm 2019, BCĐ công tác thông tin đối ngoại tỉnh Hà Nam đã phát huy vai trò trong chỉ đạo, định hướng, giám sát hoạt động trên địa bàn tỉnh. Công tác thông tin đối ngoại ngày càng đổi mới, đa dạng hình thức, phương thức tuyên truyền, bước đầu khai thác lợi thế công nghệ thông tin giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức đầy đủ, đúng đắn về quan điểm, lập trường và đường lối đối ngoại của Đảng đối với vấn đề hợp tác, hội nhập, bảo vệ độc lập, chủ quyền, vấn đề biển Đông. Đồng thời, góp phần khơi dậy niềm tin, tinh thần trách nhiệm của nhân dân địa phương, cán bộ công nhân viên chức các cơ quan, đơn vị trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ độc lập, chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Bên cạnh những thuận lợi, khó khăn, kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo tại cơ quan, địa phương, đơn vị, Hội nghị còn nêu ra những biện pháp, phương hướng, nhiệm vụ nhằm thực hiện tốt công tác năm 2020. 

Theo đó, trong năm 2020, tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, triển khai sâu rộng chủ trương, quan điểm, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, văn bản chỉ đạo của tỉnh về công tác thông tin đối ngoại. Trọng tâm là tuyên truyền nghị quyết của cấp ủy các cấp; nâng cao chất lượng công tác phối hợp giữa các thành viên của BCĐ, chủ động phòng ngừa và xử lý có hiệu quả các vụ việc phức tạp xảy ra trên địa bàn; phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp và các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh…

Công tác thông tin đối ngoại tỉnh Hà Nam ngày càng đổi mới ảnh 1
 Trưởng BCĐ công tác thông tin đối ngoại tỉnh Trần Đức Thuần phát biểu kết luận Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Trưởng BCĐ công tác thông tin đối ngoại tỉnh Trần Đức Thuần khái quát về tình hình trong nước, thế giới, những vấn đề liên quan đến công tác thông tin đối ngoại của tỉnh. Đồng thời yêu cầu BCĐ công tác của tỉnh thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra. Đặc biệt, trong tuyên truyền cần đa dạng thông tin, hình thức tuyên truyền, đảm bảo tính lan tỏa tốt; chú trọng kiểm soát, tạo ấn tượng đối với các đoàn công tác nước ngoài tới thăm, làm việc tại tỉnh; tích cực chỉ đạo tham gia Giải báo chí viết về công tác thông tin đối ngoại.

Bên cạnh đó, ông Thuần cũng yêu cầu cần tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận cán bộ, đảng viên và nhân dân về các hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước, địa phương để kịp thời định hướng dư luận, củng cố niềm tin của nhân dân vào đường lối đối ngoại đúng đắn của Đảng, Nhà nước.…

Cùng chuyên mục

Đọc thêm