Cụm thi đua số III khối các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp: Không ngừng phát triển phong trào thi đua

(PLO) - Hôm qua (14/10), Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 của Cụm thi đua số III khối các đơn vị thuộc Bộ. Tham dự Hội nghị có Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh, đại diện Vụ Thi đua - Khen thưởng, Cụm thi đua số I và 12 đơn vị thành viên của Cụm thi đua số III.

Toàn cảnh Hội nghị thi đua Cụm III.

Toàn cảnh Hội nghị thi đua Cụm III.

Phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo

Báo cáo tại Hội nghị, Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật Đặng Thanh Sơn - Cụm trưởng Cụm thi đua số III  cho biết: Năm 2018, phong trào thi đua của các đơn vị trong Cụm đã được phát triển mạnh mẽ, phát huy cao độ tính tích cực, chủ động, sáng tạo của công chức, viên chức, người lao động của các đơn vị.

Nội dung và mục tiêu thi đua của các đơn vị rõ ràng, cụ thể, gắn với yêu cầu của việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị và Bộ, ngành Tư pháp, phù hợp với điều kiện thực tế của từng đơn vị trong Cụm. 

Các đơn vị trong Cụm đều thể hiện sự quyết tâm phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu thi đua đã đăng ký từ đầu năm. Lãnh đạo các đơn vị đã quan tâm, chỉ đạo công tác thi đua – khen thưởng tại mỗi đơn vị, có sự phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đảng, đoàn thể nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua đã phát động từ đầu năm.

Các đơn vị trong Cụm đã phân công công chức làm đầu mối công tác thi đua khen thưởng, tham mưu, giúp lãnh đạo đơn vị trong việc xây dựng kế hoạch thi đua, đăng ký thi đua, tổ chức các phong trào thi đua và báo cáo sơ kết, tổng kết phong trào thi đua hàng năm, bình xét, đề nghị khen tặng các danh hiệu thi đua.

Cụm thi đua số III khối các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp: Không ngừng phát triển phong trào thi đua ảnh 1
Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh dự Hội nghị thi đua Cụm III.

Quá trình thực hiện, các đơn vị thuộc Cụm thi đua số III đã phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của từng công chức, người lao động trong đơn vị, đồng thời gắn kết chặt chẽ phong trào thi đua với các yêu cầu, nhiệm vụ chính trị được giao. 

Các phong trào thi đua tiếp tục được giữ vững, không ngừng phát triển và phát huy hiệu quả, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ được giao đảm bảo thời gian và chất lượng. Phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội để tạo thêm động lực thúc đẩy hoạt động thi đua, đồng thời thúc đẩy hiệu quả hoạt động của các tổ chức này.

Chú trọng thi đua chuyên đề

Bên cạnh những thành tích đã đạt được, phong trào thi đua của Cụm thi đua số III còn một số tồn tại, hạn chế như việc phát hiện, bồi dưỡng nhân rộng điển hình tiên tiến mặc dù đã được quan tâm nhưng kết quả chưa được như mong muốn.

Hầu hết các đơn vị chưa chủ động đề xuất các đợt thi đua chuyên đề, thi đua đột xuất, do đó không đề xuất khen thưởng để kịp thời động viên công chức, viên chức, người lao động có thành tích xuất sắc.

Vì vậy, bước sang năm 2019, Cụm III sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng; tiếp tục chủ động nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong thực thi công vụ cũng như trong công tác thi đua, khen thưởng.

Ngoài ra, tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua và khen thưởng kịp thời để động viên công chức, viên chức, người lao động phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu thi đua năm 2019; khuyến khích các đơn vị phát động các phong trào thi đua ngắn ngày; gắn công tác thi đua, khen thưởng với công tác đánh giá cán bộ, công chức hàng năm…

Trao đổi, thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu đóng góp thêm một số ý kiến nhằm hoàn thiện dự thảo báo cáo. Một số đại biểu đề nghị làm sâu sắc hơn các kết quả cụ thể của phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới” và của các phong trào khác tại các đơn vị trong Cụm.

Chẳng hạn, Thanh tra Bộ đã tổ chức thăm hỏi Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, tham gia hiến máu nhân đạo, thăm hỏi trẻ em bị bệnh; toàn Hệ thống Thi hành án dân sự đã huy động được hơn 1,3 tỷ đồng cho phong trào xây dựng nông thôn mới, quyên góp được hơn 2,1 tỷ đồng cho các hoạt động từ thiện...

Đại diện Vụ Thi đua – Khen thưởng, Phó Vụ trưởng Phùng Huy Thuận đánh giá cao kết quả công tác thi đua, khen thưởng của Cụm III và trực tiếp giải đáp một số kiến nghị của Cụm. Cụ thể, về kiến nghị cần tổ chức nhiều đợt thi đua chuyên đề thì theo ông Thuận, hiện các địa phương triển khai khá hiệu quả, còn đối với các đơn vị thuộc Bộ tới đây có thể tổ chức thành các đợt nhằm thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị.

Cam kết Vụ sẽ tập huấn về công tác thi đua, khen thưởng cho các đơn vị ngay từ đầu năm, ông Thuận cũng mong muốn các đơn vị quan tâm ổn định hơn cán bộ làm đầu mối công tác này tại đơn vị mình để Vụ kịp thời hướng dẫn...

Tại Hội nghị, các đơn vị thuộc Cụm thi đua số III đã bỏ phiếu bình xét, suy tôn 03 đơn vị (gồm Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật; Thanh tra Bộ) đề nghị Hội đồng Thi đua – Khen thưởng ngành Tư pháp tặng danh hiệu “Cờ thi đua ngành Tư pháp” và bình xét, suy tôn 01 đơn vị (Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật) để đề nghị tặng danh hiệu “Cờ thi đua Chính phủ”.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm