Đà Nẵng, Quảng Nam bàn giải pháp quản lý lưu vực sông Vu Gia-Thu Bồn

(PLO) - Ngày 24/11, tại TP. Hội An, diễn ra đối thoại bàn tròn “Quản lý tổng hợp lưu vực sông Vu Gia-Thu Bồn và vùng bờ Đà Nẵng-Quảng Nam: Một cách tiếp cận từ đầu nguồn xuống biển”.

Đối thoại bàn tròn Quản lý tổng hợp lưu vực sông Vu Gia- Thu Bồn

Đối thoại bàn tròn Quản lý tổng hợp lưu vực sông Vu Gia- Thu Bồn

Chương trình do Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN) thông qua Sáng kiến rừng ngập mặn cho tương lai (MFF) phối hợp với UBND tỉnh Quảng Nam và UBND TP. Đà Nẵng tổ chức. 

Theo các nhà khoa học, lưu vực sông và vùng bờ biển là 2 hệ thống tự nhiên liên kết với nhau về mặt không gian, có tầm quan trọng đặc biệt đối với tài nguyên nước và các dạng tài nguyên thiết yếu khác, phục vụ cho sự phát triển của quốc gia và đời sống con người. Tuy nhiên, cách quản lý truyền thống, thiếu liên ngành, liên vùng và chưa xem xét tới ảnh hưởng của lưu vực sông tới vùng bờ biển hiện nay, đang đẩy các lưu vực sông và vùng bờ biển vào thế phát triển thiếu bền vững.

TS. Vũ Thanh Ca, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế và khoa học công nghệ, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam kiêm trưởng ban điều phối MFF cho biết, lưu vực sông Vu Gia-Thu Bồn là một trong số các lưu vực sông lớn ở nước ta có ảnh hưởng trực tiếp đến vùng bờ biển Quảng Nam-Đà Nẵng. Các hoạt động phát triển kinh tế mạnh mẽ cùng với cách tiếp cận quản lý tài nguyên nước hiện nay chưa hoàn toàn phù hợp. Chính nhân tố này làm suy giảm chức năng và sự sống của lưu vực và trở ngại cho phát triển kinh tế-xã hội của TP. Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam trong tương lai.

Từ năm 2013 cho đến nay, IUCN thông qua chương trình rừng ngập mặn cho tương lai đã và đang phối hợp với chính quyền địa phương và các đối tác tổ chức nhiều sự kiện nhằm thúc đẩy việc áp dụng quản lý tổng hợp lưu vực sông và vùng bờ biển.

Tại buổi đối thoại, TP. Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam đã cùng tập trung thảo luận để đi đến thống nhất thỏa thuận về quản lý tổng hợp lưu vực sông Vu Gia-Thu Bồn và vùng bờ biển Quảng Nam-Đà Nẵng. Đây là bước tiến quan trọng nhằm tăng cường phối hợp và chia sẻ thông tin giữa tỉnh Quảng Nam, TP. Đà Nẵng và các bên liên quan, tiến tới hài hòa giữa phát triển kinh tế, an sinh xã hội và bảo vệ môi trường, các hệ sinh thái và các nguồn tài nguyên tái tạo trên lưu vực sông và vùng bờ biển.

Dựa trên cơ sở thỏa thuận này, một thể chế liên tỉnh-thành phố để quản lý tổng hợp lưu vực sông Vu Gia-Thu Bồn và vùng bờ biển Quảng Nam-Đà Nẵng sẽ được thiết lập, gồm: Ban Điều phối chung, cơ quan đầu mối và xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể cho giai đoạn thử nghiệm. Trên cơ sở đó, nhóm nghiên cứu sẽ tiến hành tiếp cận quản lý thử nghiệm mô hình tại lưu vực sông Vu Gia-Thu Bồn trong thời gian 3 năm, bắt đầu từ năm 2017.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm