Đại hội Đảng bộ thị xã Hương Trà: “Xây dựng Hương Trà xứng tầm là đô thị động lực phía Bắc của tỉnh”

(PLVN) - Trong 3 ngày, từ 23 - 25/6/2020, Đảng bộ thị xã Hương Trà (tỉnh Thừa Thiên – Huế) đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là đơn vị được Ban Thường vụ Tỉnh ủy lựa chọn tổ chức Đại hội điểm.

Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Hương Trà khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt nhận nhiệm vụ

Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Hương Trà khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt nhận nhiệm vụ

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Hùng  (UVTW Đảng, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung  ương); Đồng chí Lê Trường Lưu (UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh); Đồng chí Phan Ngọc Thọ (Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh) cùng đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị thuộc Cơ quan UBKT Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cùng 234 đại biểu chính thức đại diện cho gần 4.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ thị xã tham dự Đại hội.

Đại hội Đảng bộ thị xã Hương Trà: “Xây dựng Hương Trà xứng tầm là đô thị động lực phía Bắc của tỉnh” ảnh 1
 Đồng chí Lê Trường Lưu đề nghị, Đảng bộ thị xã Hương Trà tiếp tục xác định công nghiệp là khâu đột phá, mang tính chiến lược; ngoài ra phỉ thực hiện công tác xây dựng và quản lý đô thị hiệu quả; quan tâm phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội.

Hương Trà là vùng đất có bề dày lịch sử, văn hoá và truyền thống cách mạng vẻ vang. Bước vào giai đoạn phát triển mới, với nhiều thời cơ, thuận lợi mới và cũng không ít khó khăn, thách thức. Nhiệm kỳ qua, Hương Trà đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực.

Trong đó, hầu hết các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội đề ra đều đạt và vượt kế hoạch. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; công tác chỉnh trang, phát triển đô thị, xây dựng nông thôn mới được quan tâm và đạt kết quả khả quan khi tổng vốn đầu tư toàn xã hội 5 năm qua đạt 7.250 tỷ đồng, tăng 1.980 tỷ đồng so với nhiệm kỳ trước.

Đại hội Đảng bộ thị xã Hương Trà: “Xây dựng Hương Trà xứng tầm là đô thị động lực phía Bắc của tỉnh” ảnh 2
 Đại hội đã thành công tốt đẹp

Bộ mặt đô thị và nông thôn ngày càng khởi sắc; tỷ lệ đô thị hóa đạt 75%; có 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Văn hóa - xã hội tiếp tục đạt nhiều kết quả quan trọng; an sinh xã hội đảm bảo, thu nhập bình quân đầu người đạt 46 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 3%; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng cải thiện.  Chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh giữ vững, khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Hương Trà lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; huy động và phát huy có hiệu quả các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, xây dựng xã hội kỷ cương, đồng thuận; quản lý, sử dụng hợp lý, hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, chủ động thích nghi và ứng phó với biến đổi khí hậu. Giữ vững quốc phòng - an ninh, ổn định chính trị; xây dựng thị xã Hương Trà phát triển nhanh và bền vững, góp phần xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Trọng tâm là 4 chương trình trọng điểm phải thực hiện tốt, đó là phát triển: dịch vụ, du lịch; công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, làng nghề; hạ tầng đô thị; nông nghiệp sạch, chất lượng cao.

Đại hội Đảng bộ thị xã Hương Trà: “Xây dựng Hương Trà xứng tầm là đô thị động lực phía Bắc của tỉnh” ảnh 3
Đồng chí Nguyễn Tài Tuệ (đứng giữa) được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Thị ủy; đồng chí Hà Văn Tuấn (đứng bên trái) và đồng chí Lê Hồng Thắng được bầu giữ chức Phó Bí thư Thị ủy khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Với phương châm “Đoàn kết- kỷ cương- đổi mới- phát triển”, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 39 đồng chí. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Hương Trà (khóa XIV) đã bầu Ban Thường vụ Thị ủy gồm 11 đồng chí; bầu Bí thư và các Phó Bí thư Thị ủy; UBKT Thị ủy. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 20 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm