Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Quảng Ninh lần thứ V (Giai đoạn 2020-2025)

(PLVN) -Ngày 10/9, tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã long trọng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Quảng Ninh lần thứ V (giai đoạn 2020-2025), chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ V.
hơn 300 đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Quảng Ninh lần thứ V (Giai đoạn 2020-2025).
hơn 300 đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Quảng Ninh lần thứ V (Giai đoạn 2020-2025).

Tới dự Đại hội có đồng chí Lê Vĩnh Tân, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Về phía tỉnh Quảng Ninh có đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, MTTQ tỉnh cùng hơn 300 đại biểu là các đồng chí lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh qua các thời kỳ.

Báo cáo tại Đại hội nêu rõ, tại Quảng Ninh, phong trào thi đua, công tác khen thưởng những năm qua có nhiều đổi mới. Tỉnh đã tích cực tổ chức các phong trào thi đua bám sát 5 nội dung thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX với Chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Quảng Ninh lần thứ V (Giai đoạn 2020-2025) ảnh 1
 
Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Quảng Ninh lần thứ V (Giai đoạn 2020-2025) ảnh 2
 Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Lê Vĩnh Tân, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, trao tặng Huân chương Độc lập và Huân chương Lao động cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.

Quảng Ninh đã đề ra các nội dung chỉ đạo thực hiện cụ thể, sát thực tiễn; xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, linh hoạt, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp; xác định phong trào thi đua, công tác khen thưởng phải phát huy được sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, của cả hệ thống chính trị và trở thành động lực của các cấp, ngành, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, để phong trào thực sự trở thành động lực to lớn, phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh, góp phần quan trọng vào kết quả quan trọng và toàn diện trên các lĩnh vực KT-XH.

Trong đó, đặc biệt chú trọng tập trung thực hiện đổi mới để phát triển theo nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về 3 đột phá chiến lược; tập trung lãnh đạo phát huy các nguồn lực để xây dựng, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng KT-XH; phát triển đồng bộ, có chiều sâu theo hướng hiện đại, bền vững các ngành, lĩnh vực công nghiệp có lợi thế, khả năng cạnh tranh, hàm lượng công nghệ cao, phát triển theo hướng “xanh hóa” các ngành công nghiệp; thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nhất là nông nghiệp công nghệ cao và nông nghiệp hàng hóa; đổi mới, nâng cao chất lượng các hoạt động dịch vụ, thương mại, du lịch, cảng biển, kinh tế cửa khẩu... đến nay tỉnh Quảng Ninh đã đạt được những thành tựu vượt bậc trong phát triển KT-XH, dần trở thành tâm điểm của đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá; tiên phong trong tất cả các lĩnh vực; diện mạo của tỉnh thay đổi từng ngày…

Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Quảng Ninh lần thứ V (Giai đoạn 2020-2025) ảnh 3
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, trao cờ thi đua của Chính phủ cho các tập thể có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020. 

Trên cơ sở kế thừa những thành tựu đạt được, Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Quảng Ninh lần thứ V đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh phong trào thi đua, công tác khen thưởng giai đoạn 2020-2025 trên quan điểm mục tiêu giữ vững ổn định chính trị, xã hội đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, xây dựng Quảng Ninh giàu đẹp, văn minh và trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Đại hội cũng đã tôn vinh, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc tiêu biểu, những gương điển hình trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Quảng Ninh lần thứ V (Giai đoạn 2020-2025) ảnh 4
 Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Lê Vĩnh Tân, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, chúc mừng và đánh giá cao những kết quả, thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016 - 2020, góp phần làm nên các thành tựu nổi bật trong phát KT-XH của tỉnh, đất nước.

Đồng chí nhấn mạnh: Các phong trào thi đua yêu nước của Quảng Ninh đã bám sát nhiệm vụ chính trị, cụ thể hóa thành nội dung, chỉ tiêu thi đua cụ thể, gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, lồng ghép với các cuộc vận động, phong trào thi đua của các ngành, đoàn thể, tạo động lực mạnh mẽ, động viên, khích lệ, lôi cuốn các tầng lớp nhân dân, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, tinh thần dám nghĩ, dám làm, khắc phục khó khăn, gian khổ, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH, quốc phòng an ninh.

Cách thức tổ chức phong trào thi đua của Quảng Ninh có chiều sâu, có tính sáng tạo, khoa học, linh hoạt. Các phong trào thi đua đã gắn với cơ sở, xuất phát từ cơ sở. Việc tổ chức chỉ đạo tốt hơn thông qua việc rút ra các bài học từ cơ sở, thẩm định thành tích trực tiếp từ cơ sở… từ đó đã giải quyết những khâu yếu, việc khó, các chỉ tiêu, mục tiêu thi đua đa dạng, các tầng lớp nhân dân từ thành thị tới nông thôn, từ vùng núi tới hải đảo đều có thể tham gia hưởng ứng, thực hiện…

Đồng chí cũng đề nghị tỉnh Quảng Ninh tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo bước đột phá về tốc độ và phát triển KT - XH một cách bền vững. Trong đó, tiếp tục nghiên cứu, học tập và vận dụng sáng tạo Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, các quan điểm của Đảng, Nhà nước về thi đua khen thưởng.

Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Quảng Ninh lần thứ V (Giai đoạn 2020-2025) ảnh 5
Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, trò chuyện với đại biểu dự Đại hội 

Mỗi cán bộ, đảng viên phải thực sự tiên phong gương mẫu đi đầu trên mọi lĩnh vực công tác; phát động, tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, hướng tới thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm, trước hết là tập trung thi đua hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu KT - XH năm nay và tổ chức tốt Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV; đẩy mạnh, duy trì các phong trào thi đua theo đợt, các chuyên đề thực sự thiết thực, hiệu quả; chú trọng vào các lĩnh vực đầu tư công, cải cách hành chính, bảo đảm an sinh xã hội.

Bên cạnh đó, chú trọng phát hiện nhân tố mới, bồi dưỡng, tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến, trao đổi rộng rãi kinh nghiệm, cùng học tập lẫn nhau. Quảng Ninh phấn đấu 5 năm tới, lĩnh vực nào, cấp nào cũng có điển hình tiêu biểu; thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của hội đồng thi đua khen thưởng các cấp.

Phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, đã khẳng định: 5 năm qua, mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức, song Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh đã đoàn kết, đồng lòng tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tạo nên sức mạnh tổng hợp, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, đạt được những thành tựu quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Thành tích đạt được trong 5 năm qua là rất đáng tự hào, tạo nền tảng để tỉnh Quảng Ninh phát triển nhanh hơn, vững chắc hơn trong thời gian tới.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, đó là: Các phong trào thi đua phát triển chưa đồng đều và liên tục; một số phong trào thi đua còn hình thức, chất lượng, hiệu quả chưa cao. Việc triển khai các phong trào thi đua ở một số địa phương, đơn vị còn bị động, lúng túng; nội dung triển khai thực hiện các phong trào còn chưa phù hợp với điều kiện và nhiệm vụ chính trị được giao...

Trên cơ sở chỉ rõ những tồn tại, phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã yêu cầu các cấp, ngành, doanh nghiệp, địa phương tiếp tục quán triệt sâu sắc, vận dụng sáng tạo những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng, làm cho phong trào thi đua thực sự trở thành ý thức tự giác.

Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Quảng Ninh lần thứ V (Giai đoạn 2020-2025) ảnh 6
 Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025.

Cùng với đó, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong lĩnh vực xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức gắn với chỉnh đốn Đảng để phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; chủ động xây dựng kế hoạch để triển khai với những giải pháp cụ thể, sát thực tiễn, phù hợp với tình hình, đặc điểm của từng đơn vị; huy động mọi nguồn lực, khai thác, phát huy hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, phát triển kinh tế nhanh, bền vững gắn với phát triển văn hóa con người Quảng Ninh, bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; tiếp tục phát động, đẩy mạnh các phong trào thi đua trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại, phát huy sức mạnh tổng hợp, giữ vững khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác phát triển…

Đồng chí nhấn mạnh: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh hơn lúc nào hết cần phải nêu cao tinh thần truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” của giai cấp công nhân Vùng mỏ anh hùng, đoàn kết, sáng tạo phát huy tinh thần thi đua ái quốc do Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi xướng, tổ chức triển khai các phong trào thi đua thường xuyên, liên tục, sâu rộng, thực chất, bám sát thực tiễn cơ sở với nhiều nội dung và hình thức mới, coi trọng chất lượng và hiệu quả; tạo được sức lan tỏa và không khí phấn khởi nỗ lực phấn đấu cao hơn nữa, để xây dựng Quảng Ninh thực sự là nơi cần đến của du khách và của các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong, ngoài nước; là nơi người dân có cuộc sống tốt đẹp, quyết tâm phấn đấu xây dựng tỉnh Quảng Ninh ngày càng giàu đẹp, hiện đại, văn minh./.

Đọc thêm