Đắk Lắk: 100 công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thiếu điều kiện, tiêu chuẩn chức danh

(PLVN) - Thanh tra Bộ Nội vụ vừa có Thông báo kết luận thanh tra  việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó; quản lý hồ sơ công chức và việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan hành chính nhà nước của UBND tỉnh Đắk Lắk (giai đoạn từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/9/2019).

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Trong giai đoạn thanh tra, UBND tỉnh tổ chức 1 kỳ tuyển dụng công chức năm 2017 (tổ chức năm 2018) bằng hình thức thi tuyển (tuyển dụng được 91 công chức ngạch chuyên viên và tương đương, 11 công chức ngạch cán sự) nhưng còn một số tồn tại, hạn chế.

Cụ thể, là điểm ghi trong một số bài thi, phiếu điểm có sửa chữa nhưng không có chữ ký của 2 giám khảo; việc chấm điểm, cộng điểm, vào điểm một số bài thi môn kiến thức chung và môn viết chuyên ngành còn có sai sót. Đến thời điểm thanh tra, còn 17 trường hợp được bổ nhiệm ngạch công chức nhưng chưa có chứng chỉ quản lý nhà nước tương ứng với ngạch công chức...

Qua kiểm tra các hồ sơ cho thấy một số tài liệu trong hồ sơ tuyển dụng trong trường hợp đặc biệt (quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm ngạch, văn bằng chứng chỉ,…) là bản sao chụp. Tại thời điểm thanh tra, 7 công chức tuyển dụng trong trường hợp đặc biệt chưa có chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên.

Về điều kiện, tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục bổ nhiệm (thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh), có 15 công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thiếu một hoặc một số điều kiện, tiêu chuẩn chức danh. Ngoài ra, 1 công chức có bằng chuyên môn, nghiệp vụ không phù hợp với vị trí việc làm và 1 trường hợp được tiếp nhận, bổ nhiệm nhưng không thực hiện đầy đủ quy trình tuyển dụng trong trường hợp đặc biệt. Về điều kiện, tiêu chuẩn (thuộc thẩm quyền của thủ trưởng cơ quan, tổ chức), có 85 công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thiếu một hoặc một số điều kiện, tiêu chuẩn chức danh.

Ngoài ra, còn có 2 trường hợp đang giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý nhưng trước đó không thực hiện đầy đủ quy trình tuyển dụng trong trường hợp đặc biệt; 1 trường hợp được xét chuyển công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên khi chưa đủ 60 tháng công tác theo quy định...

Ngoài việc yêu cầu khắc phục sai phạm, Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để có hình thức xử lý theo quy định.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm