Đắk Lắk chú trọng thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực có nhiều nguy cơ tham nhũng

(PLVN) - UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Kế hoạch số 3937/KH-UBND, triển khai thực hiện Chương trình công tác năm 2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN), yêu cầu người đứng đầu các đơn vị có trách nhiệm triển khai thực hiện nghiêm Kế hoạch này.


Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng làm việc tại Đắk Lắk năm 2019. Ảnh: Kim Bảo

Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng làm việc tại Đắk Lắk năm 2019. Ảnh: Kim Bảo

Theo đó, Kế hoạch tập trung vào việc tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản liên quan đến công tác PCTN;

Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng tại cơ quan, tổ chức đơn vị; Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải gương mẫu, liêm khiết, quyết liệt, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo về công tác PCTN;

Chú trọng thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực có nhiều nguy cơ và dư luận quan tâm về tiêu cực, tham nhũng (đất đai, môi trường, tài nguyên, cổ phần hóa, thoái vốn, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, mua bán, chuyển nhượng tài sản công, tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức…).

Thực hiện nhiệm vụ PCTN ngay trong nội bộ các cơ quan, không để cán bộ, công chức, viên chức có hành vi tham nhũng, tiêu cực; Tập trung xử lý nghiêm khắc, có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc; Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. 

UBND tỉnh Đắk Lắk cũng đề nghị Ủy ban MTTQ các cấp phối hợp với các cấp, các ngành tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện quy định của pháp luật về PCTN, tham gia tích cực vào việc phát hiện, phản ánh, tố cáo, cung cấp thông tin về hành vi tham nhũng, tiêu cực của cán bộ, công chức, viên chức và cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh…

Giám đốc các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, TP và người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ và phạm vi, lĩnh vực, địa bàn quản lý của ngành, đơn vị, địa phương có trách nhiệm triển khai thực hiện nghiêm Kế hoạch này; Tập trung chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện.

Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch, định kỳ tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Thanh tra Chính phủ theo quy định./.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm