Đảng bộ Bộ đội Biên phòng bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ Quốc gia, trật tự an ninh biên giới

(PLVN) - Ngày 6/8, Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự có Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.

Đại tướng Lương Cường chụp ảnh lưu niệm cùng đại biểu dự đại hội

Đại tướng Lương Cường chụp ảnh lưu niệm cùng đại biểu dự đại hội

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, dưới sự lãnh đạo của Quân ủy TƯ, Bộ Quốc phòng, sự phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng (BĐBP), cấp ủy, chỉ huy các cấp đã đoàn kết, đổi mới, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XIV đề ra, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Nổi bật là việc thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã chủ động làm tốt công tác nghiên cứu, đánh giá, dự báo tình hình, phối hợp các lực lượng kịp thời tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước, trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về các chủ trương, giải pháp xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động bất ngờ; bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh - trật tự khu vực biên giới.

Đặc biệt trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, cán bộ, chiến sĩ BĐBP đã khắc phục khó khăn, chịu đựng gian khổ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng, đánh giá cao. Chất lượng tổng hợp, sức mạnh, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu của BĐBP được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đảng bộ Bộ đội Biên phòng bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ Quốc gia, trật tự an ninh biên giới ảnh 1
Đại tướng Lương Cường phát biểu tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Đại tướng Lương Cường đánh giá cao và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ Bộ đội Biên phòng đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời yêu cầu, trong nhiệm kỳ tới Đảng bộ cần tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về quân sự, quốc phòng và công tác biên phòng, nhất là những quan điểm, mục tiêu thực hiện Chiến lược quốc phòng, Chiến lược quân sự, Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng... được thể hiện trong các văn kiện Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, Đại hội Đảng lần thứ XIII.

“Đảng bộ cần tập trung nghiên cứu, tham mưu và triển khai thực hiện hiệu quả chủ trương xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; triển khai thực hiện Luật Biên phòng Việt Nam khi được Quốc hội thông qua; xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách, các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các văn kiện pháp lý về phân giới, cắm mốc tuyến biên giới và chủ động đấu tranh phòng chống các hoạt động vi phạm chủ quyền biên giới” - Đại tướng Lương Cường nhấn mạnh.

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, BĐBP tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quân sự, quốc phòng, biên phòng, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng; xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch vững mạnh; xây dựng Bộ đội Biên phòng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; xây dựng lực lượng Trinh sát kỹ thuật, Đặc nhiệm phòng, chống tội phạm, Kiểm soát cửa khẩu theo hướng hiện đại, tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4; bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, biên giới quốc gia; xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Tại Đại hội, Đảng bộ Bộ đội Biên phòng đã đưa ra 6 mục tiêu chủ yếu cho nhiệm kỳ tới, trong đó đáng chú ý là xây dựng nền biên phòng toàn dân và thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh; xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần, "thế trận lòng dân" vững chắc ở khu vực biên giới làm nền tảng cho sự nghiệp củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh và quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia.

Đặc biệt trong tình hình mới, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị yêu cầu Đảng bộ Bộ đội Biên phòng cần tập trung nghiên cứu và triển khai thực hiện hiệu quả Luật Biên phòng Việt Nam khi được Quốc hội thông qua; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ, phối hợp đấu tranh có hiệu quả hơn nữa với các loại tội phạm; quản lý chặt chẽ xuất nhập cảnh; thực hiện tốt công tác đối ngoại biên phòng, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển…

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ đội Biên phòng lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra từ 5/8 đến 7/8/2020, với sự tham gia của 284 đại biểu ưu tú đại diện cho gần 5.000 đảng viên của 18 chi bộ, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ BĐBP. Trên cơ sở phát huy dân chủ và trí tuệ tập thể, Đại hội tập trung thảo luận đóng góp vào dự thảo các Văn kiện của T.Ư trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng, dự thảo Báo cáo chính trị của Quân ủy T.Ư trình Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ BĐBP, nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu đoàn đại biểu đi dự ĐH Đảng bộ Quân đội lần thứ XI.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm