Đảng bộ huyện Quỳnh Phụ tổ chức thành công Đại hội Đại biểu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

(PLVN) - Trong các ngày 15, 16/7, Đảng bộ huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đến dự có ông Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Quỳnh Phụ khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Trịnh Cường/Báo Thái Bình.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Quỳnh Phụ khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Trịnh Cường/Báo Thái Bình.

Phát huy những lợi thế để phát triển nhanh và bền vững

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình ghi nhận, chúc mừng và biểu dương những kết quả Đảng bộ và nhân dân Quỳnh Phụ đã đạt được.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình khẳng định những kết quả đạt được của Đảng bộ và nhân dân huyện Quỳnh Phụ trong nhiệm kỳ qua sẽ là nền tảng tạo đà cho bước phát triển nhanh và vững chắc hơn của huyện trong thời gian tới, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Bên cạnh đó, ông Thăng cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế huyện Quỳnh Phụ cần khắc phục. 

Để tiếp tục có những bước phát triển vượt bậc trong thời gian tới, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình đề nghị Đảng bộ huyện Quỳnh Phụ cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh, vận dụng sáng tạo, phù hợp với thực tiễn của địa phương;

Phát huy những lợi thế sẵn có, lãnh đạo đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động về nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới bền vững, công tác quy hoạch, kế hoạch theo định hướng phát triển nhanh và bền vững. 

Quan tâm lãnh đạo phát triển toàn diện, nâng cao chất lượng các lĩnh vực văn hóa, xã hội. Chú trọng thực hiện tốt công tác bảo đảm an sinh xã hội, chế độ chính sách với người và gia đình có công, giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững. Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các biện pháp bảo đảm quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. 

Chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện và giải quyết dứt điểm các vấn đề phức tạp nảy sinh ngay tại cơ sở, kiên quyết không để xảy ra các tình huống đột xuất, bất ngờ về an ninh trật tự. 

Giữ vững và phát huy sự đoàn kết, thống nhất, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. 

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành và chất lượng hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội, đổi mới phương thức hướng về cơ sở, sát cơ sở, sát nhân dân. 

Nỗ lực đạt kết quả toàn diện

Theo Bí thư Huyện ủy Quỳnh Phụ Đinh Trọng Xá, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Quỳnh Phụ lần thứ XV, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện đã nỗ lực phấn đấu, tập trung thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết Đại hội đề ra, đạt được những kết quả quan trọng và toàn diện trên các lĩnh vực.

Hoàn thành đạt và vượt 16/22 chỉ tiêu chủ yếu; kinh tế có tốc độ tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động chuyển dịch tích cực. Tốc độ tăng trưởng bình quân 5 năm đạt 10,3%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra 1,8%.

Xây dựng nông thôn mới hoàn thành sớm 1 năm so với mục tiêu. Sản xuất nông nghiệp ổn định, đã bước đầu hình thành, phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hoá, quy mô lớn.

Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phát huy tốt lợi thế, thu hút đầu tư đạt cao, với 112 dự án đầu tư, đăng ký sử dụng trên 50 nghìn lao động, tăng 7,9 lần so với nhiệm kỳ 2010 - 2015, nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn đầu tư vào huyện.

Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được chú trọng đầu tư xây dựng, hoàn thiện. Lĩnh vực văn hoá, xã hội được bảo đảm, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước được nâng cao. Số hộ nghèo giảm bình quân 0,62%/năm, đến năm 2020 còn 3,03%. An ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Công tác xây dựng Đảng được quan tâm chú trọng, sự đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ được củng cố, phát huy, vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp uỷ, tổ chức đảng được nâng cao. Công tác quản lý, điều hành của chính quyền và chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể được nâng lên.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ huyện Quỳnh Phụ xây dựng phương hướng, mục tiêu tổng quát là: Tăng cường đoàn kết, thống nhất; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; nâng cao năng lực, vai trò lãnh đạo toàn diện của các cấp uỷ, tổ chức đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tập trung khai thác và phát huy các lợi thế về vị trí địa lý, giao thông, tiềm năng trong lĩnh vực nông nghiệp phát triển kinh tế toàn diện.

Phối hợp xây dựng và phát triển đồng bộ hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư kinh doanh và sản xuất nông nghiệp an toàn, quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao.

Quan tâm phát triển đô thị và các loại hình dịch vụ, thương mại theo hướng hiện đại. Giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa, truyền thống; nâng cao chất lượng, hiệu quả lĩnh vực xã hội. Tăng cường quốc phòng, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Xây dựng Quỳnh Phụ trở thành huyện phát triển nhanh và bền vững.

12 chỉ tiêu, mục tiêu cơ bản huyện đề ra là: Tốc độ tăng trưởng tổng giá trị sản xuất tăng bình quân 12,22% /năm trở lên; cơ cấu kinh tế đến năm 2025: nông nghiệp, lâm nghiệp thủy sản: 10,3%; công nghiệp, xây dựng: 77,1%; thương mại dịch vụ: 12,60%; thu nhập bình quân đầu người đạt 75 triệu đồng/năm; phấn đấu đến năm 2025 có 10 xã trở lên hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao và 1 – 2 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu; giải quyết việc làm mới 5.500 lao động/năm…

Để thực hiện thành công các mục tiêu, chỉ tiêu này, Đảng bộ huyện đã xây dựng 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá cho phát triển nhanh và bền vững.

Tại Đại hội cũng đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Quỳnh Phụ khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; lấy phiếu giới thiệu nhân sự ứng cử chức danh Bí thư Huyện ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025; đồng thời, tiến hành họp phiên thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVI.

Tại phiên họp thứ nhất, các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu bầu các chức danh: Bí thư Huyện ủy, Phó Bí thư Huyện ủy, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy. Ông Đinh Trọng Xá, Bí thư Huyện ủy Quỳnh Phụ khóa XV tiếp tục được các đại biểu tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy Quỳnh Phụ khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm