Đảng bộ huyện Văn Bàn tổ chức thành công Đại hội Đại biểu lần thứ XXI

(PLVN) -Ngày 23/6, Đảng bộ huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai, tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. 

BCH Đảng bộ huyện Văn Bàn khóa XXI, nhiệm kỳ 2020-2025.

BCH Đảng bộ huyện Văn Bàn khóa XXI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Dự Đại hội có ông Nguyễn Văn Vịnh, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Xuân Phong, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Quốc Khánh, Phó chủ tịch UBND tỉnh cùng 300 đại biểu đại diện cho 5.838 đảng viên thuộc 58 tổ chức cơ sở đảng dự đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Nguyễn Văn Vịnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai đánh giá cao những thành tích và kết quả mà Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Văn Bàn đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua; đã góp phần quan trọng vào những thành tích chung của tỉnh và sự phát triển đi lên của các huyện. Qua đó, Bí thư mong muốn, Đảng bộ và chính quyền huyện Văn Bàn sẽ tiếp tục nỗ lực, cố gắng hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra trong nhiệm kỳ tới.

Báo cáo chính trị tại Đại hội cho thấy, với khẩu hiệu “Đoàn kết, dân chủ - đổi mới – phát triển”, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, Văn Bàn đã đạt nhiều kết quả quan trọng trên hầu hết các lĩnh vực, hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân các dân tộc không ngừng được nâng cao.

Tăng trưởng kinh tế nhanh đạt 12,04% DRDP đạt 78 triệu đồng tằng gần 2 lần so với năm 2015, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 45 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh từ 35,17% năm 2015 xuống còn 9,5% năm 2020.

Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) được thực hiện hiệu quả, thiết thực, làm thay đổi rõ rệt bộ mặt NTM huyện Văn Bàn. Đến hết năm 2020, toàn huyện có 12/12 xã đạt chuẩn NTM.

Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm… 

Đảng bộ huyện Văn Bàn tổ chức thành công Đại hội Đại biểu lần thứ XXI ảnh 1

Các đại biểu tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Tại Đại hội các đại biểu cũng đã thảo luận, thông qua các mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025, tiếp tục chú trọng xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và xây dựng NTM; xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng; khai thác tiềm năng thế mạnh địa phương; phát triển kinh tế gắn với tiến bộ, công bằng xã hội và giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân; nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao, thông tin truyền thông và ứng dụng khoa học công nghệ; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh quốc phòng… quyết tâm hoàn thành các tiêu chí đề ra.

Đại hội cũng đã bầu Bí thư huyện ủy, nhiệm kỳ 2020 – 2025; bầu 41 đại biểu vào BCH Đảng bộ huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2020-2025; bầu 13 đại biểu vào Ban thường vụ; bầu 7 đại biểu Ủy ban Kiểm tra và bầu 33 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XXI.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm